Hlavní navigace

Představení nové verze IS KARAT

23. 5. 2023

Sdílet

 Autor: (c) T. L. Furrer - Fotolia.com
Ve čtvrtek 30. března 2023 se v kongresovém centru BWP Hotelu International Brno konalo setkání uživatelů informačního systému KARAT – KARAT Konference 2023. Tato tradiční akce přilákala téměř 400 uživatelů z České a Slovenské republiky.

Konference byla organizována ve spolupráci s několika významnými zákazníky, kteří se podíleli na sérii workshopů s ukázkami řešení konkrétních úloh v IS KARAT.

Konferenci zahájil generální ředitel společnosti, Ing. Martin Válek. Po úvodním slovu následoval dopolední blok přednášek, ve kterém byly představeny novinky informačního systému KARAT, konkrétně novinky uživatelského prostředí verze 23 a aplikačních modulů.

Mezi největší novinky verze 23 IS KARAT z hlediska společných vlastností patří možnost přidání časově platného upozornění pro jednoho nebo více uživatelů k libovolnému záznamu v seznamech IS KARAT. Dále potom integrace oznámení o důležitých událostech souvisejících s IS KARAT nebo KARAT Software, stejně jako oznámení o uvolněných patchích konkrétních modulů IS KARAT, přímo do nástěnky v IS KARAT. Dalšího rozšíření doznaly možnosti na straně digitalizace dokladů v IS KARAT, což zahrnuje integraci nového formátu ISDOC 6.0.2 nebo podporu pro další typy OCR aplikací. Toto spolu s novými možnostmi integrovaného elektronického podpisu posouvá možnosti IS KARAT směrem k bezpapírové kanceláři. Novými možnostmi se může pochlubit řešení pro servisní organizace, kde přibyl integrovaný servisní portál, který lze formou webové aplikace IS KARAT publikovat v prostředí internetového prohlížeče a přinést tak zákazníkovi nové možnosti on-line komunikace se servisní organizací. V oblasti plánování a řízení výroby se potom jedná o vylepšení evidence výrobních pomůcek, spolu s novými možnostmi kalkulace včetně nákladů výrobních pomůcek,“ zhodnotil novou verzi informačního systému KARAT Marek Hejna, ERP specialista.

V rámci dopoledního bloku byly představeny i novinky produktu ALITEO – jedná se o inovativní softwarové řešení pro řízení týmů, projektů a zákaznických požadavků.

soutez_casestudy

Odpolední blok sestával z šesti workshopů s ukázkami řešení konkrétních úloh v IS KARAT:

  • Praktické využití modulu CRM v obchodně – strojírenské firmě
  • Digitalizace procesů a systém řízení materiálových toků
  • Pokročilé metody automatizovaného příjmu faktur
  • Zefektivnění nákupu a kooperací prostřednictvím dodavatelského portálu
  • Dlouhodobý odbytově – výrobní plán v tradiční strojírenské společnosti
  • Optimalizace IS KARAT pomocí dostupných systémových nástrojů

„Jsme velmi rádi, že osvědčené formáty komunikace s našimi zákazníky fungují i nadále. Celá akce se odehrála ve velmi pozitivní a vzájemně inspirativní atmosféře. Upřímná radost při vzájemném setkávání se dlouholetých účastníků, našich konzultantů i nových zájemců byla opět vidět na každém kroku,“ zhodnotil průběh KARAT Konference 2023 Marcel Herman, ředitel servisu a péče o zákazníky.

Byl pro vás článek přínosný?