Hlavní navigace

Systém řízení projektových zdrojů ve společnosti ČSOB Leasing

21. 2. 2018

Sdílet

 Autor: Objectgears
ČSOB Leasing se rozhodl pro řešení kapacitního plánování na platformě ObjectGears.

SPOLEČNOST ČSOB

Leasing, a.s. poskytuje fi nancování lehké i těžké dopravní techniky, strojů, zařízení, výpočetní techniky, technologií a technologických celků, včetně fi nancování předmětů velkých pořizovacích hodnot, jako jsou vagóny, letadla apod. včetně syndikovaného fi nancování. Pro své klienty je jistotou při fi nancování díky silnému fi nančnímu zázemí ve skupině ČSOB a KBC Group. Nabízí širokou škálu kvalitních a komplexních služeb pro zákazníky i spolupracující partnery. ČSOB Leasing má k dispozici nejrozsáhlejší pobočkovou síť v České republice a zajišťuje tak osobní přístup i v regionech.

 

 

VÝZVA

Zůstat špičkou na trhu vyžaduje v dnešní době od úspěšné společnosti defi nici vize, její postupné naplňování, správnou reakci na trendy a připravenost ke změnám v tom, co fi rma dělá a jak to dělá. Úspěšné fi rmy řídí změny jako projekt. V ČSOB Leasing probíhá v každém okamžiku několik desítek projektů, na nichž se podílí několik stovek lidí. Z fi nančního pohledu projekty představují rozsáhlou investici, z manažerského pohledu pak organizační výzvu. To jsou dva důvody, proč je třeba portfolio projektů řídit. ČSOB Leasing používal systém pro řízení portfolia projektů a jejich zdrojů založený na MS Project Serveru a nadstavbové aplikaci. Toto řešení nevyhovovalo z důvodu celkové komplikovanosti, uživatelské nepřívětivosti, vysokých nákladů na provoz a absence dalších funkcí nezbytných pro řízení projektů. Vizí byl jeden systém umožňující jednoduché rozdělení zdrojů do celého portfolia projektů, detailní plánování v konkrétních projektech, jednoduchý reporting a podporu efektivní spolupráce členů týmu.

DT24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?