Hlavní navigace

Rozvíjíme přidanou hodnotu

10. 12. 2020

Sdílet

 Autor: H Square
S Janem Pintou ze společnosti H-Square ICT Solutions jsme probrali dosažení zásadního milníku ve spolupráci s Palo Alto Networks, letošní dění na poli security a útoky na česká zdravotnická zařízení.

Představme si prosím na úvod vaši společnost a její aktivity.

H-Square se zaměřuje především na síťovou bezpečnost, konkrétně na moderní řešení a postupy souhrnně označované jako next generation security. Cílíme na větší zákazníky, snažíme se jim dodávat pokročilá bezpečnostní řešení a razíme heslo, že moderním armádám se nelze ubránit klackem a kamenem.

Klacek a kámen jsou v tomto případě…?

Klasické antiviry, tradiční stavové firewally a další zastaralé technologie. Bohužel se stále setkáváme s tím, že zákazník považuje patnáct let starý antivirus za dostatečnou obranu proti moderním hrozbám, což je samozřejmě nesmysl vyvolávající falešný pocit bezpečí.

Vaší vlajkovou lodí, mohu-li to tak nazvat, jsou Palo Alto Networks, je to tak?

V zásadě ano, Palo Alto Networks je stěžejní značka v naší nabídce a naše dlouhodobá spolupráce s tímto vendorem postupně vedla až k získání statusu platinového partnera. To je druhá nejvyšší možná úroveň, kterou mají na českém trhu pouze čtyři společnosti. My navíc na rozdíl od ostatních nejsme globální korporace, která sdílí partnerský status globálně bez ohledu na obrat a zastoupení v dané zemi, ale lokální česká firma vybudovaná úplně od nuly, působící na trhu necelých šest let. A věřím, že jednou dosáhneme i mety nejvyšší.

Vaše spolupráce ovšem pokračuje ještě za hranice platinového partnerství. Co přesně se vám letos podařilo?

Je to tak, letos došlo k naplnění naší ambice stát se autorizovaným servisním centrem pro Palo Alto Networks, což byla dlouhá cesta podmíněná získáním celé řady certifikací a splnění mnoha dalších podmínek. Připravovali jsme se na to více než rok a nyní k prvnímu listopadu jsme získali status Authorized Support Center jako první a jediný partner na českém trhu.

Co to znamená pro vaše zákazníky?

Znamená to především pohodlnější a rychlejší přístup k podpoře bez nutnosti komunikovat s jakoukoliv třetí stranou. Zákazník u nás má k dispozici podporu v češtině v režimu 24 x 7 a většinu provozních incidentů vyřeší přímo náš tým. Palo Alto Networks totiž dělí požadavky na podporu do čtyř úrovní, od L1, což jsou například konfigurační konzultace či drobné technické potíže, až po L4, což je, dejme tomu, úplná havárie zařízení nebo objevení závažné chyby v systému. H-Square má díky svému statusu autorizaci vyřizovat požadavky na úrovni L1 a L2 prostřednictvím vlastního technického týmu.

Nicméně ty vyšší bude zákazník muset stále zadávat přímo u výrobce?

Nebude, vše vyřídíme za něj. Závažnější požadavky sice musí řešit přímo Palo Alto Networks, ale veškerou komunikaci s vendorem zařídí H-Square. Zákazník bude komunikovat pouze s námi, ve svém časovém pásmu, ve svém jazyce a s techniky a inženýry, které mnohdy zná osobně. Když to shrnu, drobnější servisní požadavky, jichž je samozřejmě většina, odbavíme rychle a lokálně a u závažnějších za zákazníka vyřídíme komunikaci s vendorem.

A co tato změna znamená pro vás?

Získali jsme status a teď si jej budeme muset udržet. V praxi to znamená, že je naší povinností zajistit neustálou dostupnost servisu a mít k dispozici tým certifikovaných inženýrů s vlastním laboratorním prostředím pro simulaci a testování incidentů a scénářů. Obecně je to pro nás velmi důležitý milník, další utvrzení vztahu a dlouhodobé spolupráce s Palo Alto Networks, upevnění pozice na trhu, získání přímého přístupu do znalostní báze výrobce a mnoho dalšího.

Nemohu se vás ještě nezeptat na aktuální dění. Co říkáte na letošní rok?

Jako by nestačilo, že oblast security je nesmírně dynamická i za normálních okolností. Samostatnou kapitolou byl hromadný přesun zaměstnanců na home office, kde bylo zapotřebí zajistit bezpečný vzdálený přístup. Firmy to většinou správně řešily přes VPN, ale mnohdy zjistily, že například nemají dostatek licencí nebo že jejich koncentrátor nezvládá ten náhlý nápor.

Dalším tématem byl rychlý přesun do cloudu, přičemž je na jednu stranu skvělé, že firmy zjišťují, jaké cloud nabízí výhody, ale zároveň nesmějí zapomínat na zabezpečení. Naši zákazníci sice zpravidla mají dostatečné povědomí o bezpečnosti, ale tohle byla natolik nečekaná situace, že mnoho z nich potřebovalo i přesto naši pomoc.

A musím zmínit kybernetické útoky na zdravotnická zařízení a nemocnice. Ten první, což byla nemocnice v Benešově, zůstal v živé paměti ještě během jarní vlny pandemie, kdy bylo naprosto klíčové, aby zdravotnická zařízení zůstala v provozu. My jsme na to reagovali tím, že jsme těmto zařízením nabízeli pomoc a snažili jsme se je v maximální míře podpořit, aby se ten benešovský scénář již neopakoval.

CS24

Autor je šéfredaktor magazínu Channel World

 

Byl pro vás článek přínosný?