Hlavní navigace

Sítě s nízkou latencí pro finanční a obchodní aplikace

5. 9. 2019

Sdílet

 Autor: Finex.cz
Rychlost je v dnešní době důležitá stejně tak jako čas. A čas jsou peníze. Právě čas společně s rychlostí představují takové spojení, které ve vysokofrekvenčním obchodování (HFT) hraje klíčovou roli. Technologie dneška, finanční sektor zcela změnily a neustále mění. Obchody na burze v mnoha případech probíhají rychleji, než vůbec stačíte mrknout. Právě to je to vysokofrekvenční obchodování, kde vyhrává ten, kdo je rychlejší. Přesněji řečeno – nejrychlejší. A rychlost je také důvod, proč HFT společnosti investují horentní sumy do technologií umožňující právě co nejrychlejší obchodování na finančních trzích.

Nebavíme se zde teď o klasickém forex obchodování, toto je úplně jiná liga (pokud netušíte, co je forex obchodování, tento článek vám vše objasní). Zpoždění, byť jen o jednu milisekundu, může pro obchodníka znamenat obrovské ztráty, právě proto je pro něj existenčně důležité mít síť s co možná nejnižší latencí (prodlevou).

Co to vysokofrekvenční obchodování vlastně je?

Při vysokofrekvenčním obchodování (v angličtině se setkáte s pojmem high-frequency trading, odtud zkratka HFT) obchodník deleguje všechny (anebo jen dílčí) obchodní povinnosti na počítač.

HFT stojí na přísně tajných a neskutečně složitých matematických algoritmech, jejichž reakční doba se vyjadřuje milisekundách. Superrychlé počítače, které HFT společnosti vlastní, dokážou díky těmto algoritmům během několika málo sekund naskenovat celý akciový trh a najít tak vhodné obchodní příležitosti, byť maličké, které ale ve finále firmě udělají obrovský zisk. V tomto mají HFT firmy nad drobnými burzovními obchodníky obrovskou převahu, jelikož ti takové možnosti k obchodování nemají.

Přibližně 50–60 % všech obchodů na burze je uskutečňováno prostřednictvím HFT, což má mimo jiné značný dopad na světovou ekonomiku. Během nepatrné chvilky se může trh totiž zcela změnit.

Při HFT nehraje roli obchodní strategie ale rychlost

Rychlost, čas a technické vybavení je tedy to, okolo čeho se vysokofrekvenční obchodování točí. Díky HTF jsou obchodní společnosti schopné zpracovat tisíce obchodů během jediné vteřiny. To, co je indikátorem úspěchu při HFT není dokonalá obchodní strategie, ale co možná největší počet obchodních příležitostí s nízkým kapitálem a relativně dobrou návratností.

V dnešní obě obchodní firma vybavená tou správnou HFT technologií dokáže zpracovat objednávku za dobu kratší než 400 milisekund (0,0004 sekund). Nejde tedy vůbec o sekundy, ale milisekundy.

Snížení latence je pro firmy úkolem trvalým

HFT společnosti tak vyžadují spolehlivé, bezpečné a co možná nejnižší latentní soukromé připojení. Internet či satelit jako řešení nepřipadají tedy v úvahu. Právě spolehlivé připojení je stejně tak důležité jako správný algoritmus.

Firmy zabývající se vývojem aplikací pro HFT obchodování na snižování latence pracují neustále. A právě velmi účinnou se v tomto směru ukázala být technologie FPGA (Field Programmable Gate Arrays, česky Programovatelná hradlová pole). Transakce tak jsou díky FPGA ještě rychlejší a s co nejnižší latencí.

Co zvyšuje latenci?

Latence se zvyšuje zpravidla ze tří konkrétních příčin – zařízení pro přenos, proximita a zpoždění přenosu.

Zařízení pro přenos

HFT obchodníci ve velké míře stále využívají ke spojení mezi servery převážně optická vlákna, která jsou nejen rychlá, ale také relativně levná. Na technologii optických vláken se nicméně začíná dotahovat technologie mikrovlnných spojení, jejichž nespornou výhodou je, že jsou až o 50 % rychlejší než optická vlákna. Jejich provoz je však bohužel o poznání dražší.

Rychlost přenosu hraje v otázce snižování latence klíčovou roli. Studie totiž ukázaly, že šíření světla v optických vláknech zvyšuje latenci až o 90 %. Spojení mezi zdrojem a cílem tak musí být co možná nejkratší, aby byla latence co možná nejnižší.

Proximita

Proximita je vyjádřením vzdálenosti mezi servery, které spolu navzájem komunikují. Světová telekomunikační společnost Ciena uvádí, že latence v šíření světla optickými vlákny je 5ms/1,000 km. Z této informace tedy vyplývá, že čím větší vzdálenost mezi servery je, tím se latence zvyšuje.

Z toho také plyne, že čím blíže bude HFT společnost serveru směnárny, o to rychlejší budou její obchodní transakce. Právě z tohoto důvodu si HFT společnosti hledají umístění pro své servery co možná nejblíže směnárnám. A i samotné směnárny jdou HFT firmám mnohdy naproti tím, že jim umožňují působit na stejném místě, na kterém se jejich server nachází. Tím se pochopitelně vzdálenost pro konkrétní HFT společnost snižuje a tato firma má tak možnost uskutečnit obchod na burze dřív než kdokoli jiný.

Zpoždění přenosu

Zařízení, která přenos dat umožňují, připívají také k nežádoucí zvýšené latenci. Vyšší latenci mohou mít na svědomí různé síťové bloky, jako jsou datové pakety procházející servery anebo přidané hopy (např. zesilovače, transpondéry či různé přepínače). Latence se v tomto případě dá snížit implementací speciálního softwaru anebo hardwaru založeného na algoritmu FPGA.

Dodavatelé nízkolatentních sítí

Dodavateli technologií pro HFT jsou renomované hi-tech společnosti, které velmi dobře znáte. Jedná se například o firmy jako je Arista, Fujitsu, Huawei či Mellanox, kteří jsou tvůrci kabelových řešení. Na druhé straně jsou pak výrobci již zmiňovaného mikrovlnného řešení, jako je například Aviant networks anebo Exalt.

soutez_casestudy

 Jaký máte pohled na HFT vy? Myslíte si, že poškozují trh?

Připravil: Finex.cz

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku