Hlavní navigace

Software pro řízení projektu je nezbytným pomocníkem profesionálů (2.)

18. 11. 2010

Sdílet

Softwarové nástroje pro řízení projektu se od sebe významně liší mimo jiné svou složitostí nebo rozsahem propojení s dalšími IT nástroji.

Pokračování včerejšího článku...

HP PPM Project Management modul
Také Hewlett Packard má ve své nabídce balík programů, zaměřený na řízení projektu. Protože tento počítačový obr nabízí velmi široké spektrum produktů jak z oblasti hardwaru, tak softwaru, je tento balík programů velmi variabilní podle zamýšleného použití i finančních možností uživatelů. Navíc je propojen s moduly pro správu programů, finančního managementu, správy zdrojů, správy požadavků a správy využití času. Nabízí velký stupeň automatizace tvorby, řízení a plánování projektů. Pomocí e-mailů a spolupráce s chytrými telefony umožňuje okamžité aktualizace stavu projektu a navazujících akcí. Může být také integrální částí HP IT Financial Managementu, což je software pro řízení finančních toků IT infrastruktury. Využitím strukturovaných přístupových pravidel systém zajišťuje, že jen subjekty, oprávněné se určité aktivity účastnit, mají přístup k rozesílaným e-mailům a zprávám pro chytré telefony.

Kromě běžné agendy řízení projektu systém obsahuje i testování scénářů „co kdyby“. Dovoluje řídit i meziprojektové vazby a minimalizovat vliv externích událostí na chod projektu. Samozřejmostí je také integrace s dalšími HP moduly i se softwarem řady jiných dodavatelů, např. různými ERP systémy. Software vyhovuje mnoha mezinárodním standardům a metodikám (ITIL, ISO, Six Sigma).

2. Další komerční hráči
V další části článku se podíváme na zajímavé zástupce programů projektového řízení, které nabízejí firmy málo známé na našem trhu. Některá jejich řešení nejsou u nás jednoduše dostupná, jiná mají specifické rysy, které je předurčují k použití v zemích anglosaské oblasti, a tak jsou zdánlivě pro naše zákazníky málo významná. Přesto je tu uvádíme, protože svým přístupem k problematice, invencí použitých realizací anebo způsobem prezentace na straně uživatelů jsou daleko vpředu před ostatními, a mohou tak posloužit jako inspirace jak pro producenty, tak pro spotřebitele, co lze v této oblasti požadovat a co se může objevit v dohledné budoucnosti i u nás.

Clarizen
Řízení projektu firmy Clarizen funguje on-line přes centrální webový server dodavatele softwaru, jako Software-as-a-Service. Na serveru je také centrální úložiště dokumentů, e-mailů a diskuzí. Software umožňuje správu projektů, zdrojů, časové výkazy (timesheety), správu výdajů, sledování událostí a rozpočtu. Po přihlášení k webovému serveru má každý účastník dostupné jen údaje jemu příslušné. Manažeři vidí všechny údaje, které vyžadují jejich potvrzení. V systému je možný import projektu z aplikace MS Project. K dispozici je také integrace s MS Outlookem. Clarizen umožňuje poloautomaticky generovat e-maily při výskytu odchylek od plánu. Pokud projektový manažer tyto e-maily nevygeneruje včas ručně, systém je generuje automaticky. Příjemce e-mailu jen klikne na přijatý odkaz a jeho prohlížeč mu ihned zobrazí příslušný úkol a jeho souvislosti. Dokumenty lze importovat do aplikace Google Docs. Systém zobrazuje projekt běžnými způsoby, např. formou Ganttových diagramů, jako baseline a používá i kritickou cestu. Kromě toho je k dispozici uživateli i řada specializovaných webových stránek umožňujících soustředění na specifickou část projektového řízení.

Daptiv
Firma Daptiv ve svém softwaru pro řízení projektů umožňuje tvorbu projektu pomocí dotazníku, odškrtáváním relevantních položek. Dovoluje také import projektu z MS Projectu. Zobrazuje harmonogram, seznam úkolů, Ganttův diagram. Chlubí se vlastností, označovanou jako „Work inteligence“, pomocí níž automatizuje některé úkoly, které by projektový manažer jinak musel dělat ručně. Systém dovoluje i vytváření vlastních aplikací pomocí průvodců. Mezi činnosti, které systém nabízí, patří generování zpráv, grafů a diagramů z projektů i dynamicky vytvořených vlastních aplikací. Software může spolupracovat s okolím také pomocí MS Outlooku a sdílením lokálních dokumentů přes centrální úložiště.

JIRA
Australská firma Atlassian vytvořila softwarový systém JIRA původně jen jako helpdeskovou aplikaci. V současnosti pracuje JIRA nejen s různými webovými klienty, ale i s chytrými telefony jako iPhone a dokonce jí na některé činnosti postačí jen e-mailový klient. Na pracovní ploše, zobrazované ve webovém prohlížeči, používá tzv. gadgety, což jsou okna s různými typy tabulek, grafů, obrázků a jiných objektů. Tato okna ukazují stav projektových součástí jako běžné harmonogramy, Ganttův diagram a další často používané formy zobrazení.

@Task
Projektové řízení od firmy @Task používá na pracovní ploše, zobrazované webovým klientem, metodu Drag and Drop (přetahování myší). Klientem může být i chytrý telefon, např. iPhone. Podle dodavatele aplikace spolupracuje se všemi hlavními databázemi a navazujícími softwarovými komplexy.

Program poskytuje plnou integraci s aplikacemi SAP, SalesForce.com a MS Outlook. Významnou charakteristikou celého systému řízení projektu je rozsáhlá automatizace akcí projektového manažera při běžných událostech.

Systém rovněž nabízí bohatou podporu pro spolupráci s jinými projekty a na nich zúčastněnými podniky. Důvěrná firemní data uživatelů mohou být uložená buď na serveru dodavatele @Task, anebo na firemním serveru uživatele. @Task se chlubí, že jejich návratnost investic (ROI) je mezi aplikacemi pro řízení projektu nejlepší na světě. Produkt mimo jiné vyhovuje specifikaci Sarbanes Oxley Act.

Dokončení článku vám přineseme zítra...

Byl pro vás článek přínosný?