Hlavní navigace

Transil poskytuje spolehlivou ochranu připojeným zařízením

27. 1. 2022

Sdílet

 Autor: stavklem / Shutterstock.com
Jako polovodičový prvek má Transil za úkol chránit před napěťovými špičkami. Jeho základní charakteristikou je, že je konstruován na velké impulzní proudy.

Nemusíte být odborníci na elektrický proud, abyste věděli, že může dojít k proudovému přepětí, které může být fatální pro připojená zařízení. Naštěstí dnes existuje řada spolehlivých technologií, které dokážou připojená elektrozařízení ochránit. Mezi tato zařízení patří například i transil.

Co přesně je transil a jak funguje?

Transil, který je polovodičový prvek má za úkol chránit před napěťovými špičkami. Jeho základní charakteristikou je, že je konstruován na velké impulzní proudy. V případě, že je transil přetížen, nedojde k jeho přerušení, ale způsobí zkrat, čímž ochrání připojené obvody před přepětím.

Transily se vyrábějí jako jednosměrné nebo obousměrné. Zde pak platí, že jednosměrný transil dokáže připojená zařízení uchránit před napěťovými špičkami jen jedné polarity. V případě opačné polarity se zapojený jednosměrný transil chová jako dioda, takže se dá použít jako ochrana proti špatné polaritě.

Transil se doporučuje používat i když se při nižším napětí, než je prahové vůbec, neprojevuje. Funkce transilu se projevují až když je přesaženo prahové napětí, tehdy začne velikost prahového napětí omezovat. Transil se uzavře, respektive vypne až když výše napětí klesne pod vypínací hodnotu napětí. Ačkoli si mnozí říkají, že je přepětí v síti neohrožuje, opak je pravdou. A víte, jak se říká: „Jistota je přeci jen jistotaa s jeho užíváním si ušetříte nejen hromadu starostí, ale i nemalé finanční prostředky za pořízení nových elektrických zařízení.

U obousměrného transilu pak platí, že chrání před napěťovými špičkami obousměrně, tedy v obou polaritách. V případě takového zapojení se pak transil chová obdobně jako dvě antisériově zapojené Zenerovy diody.

Jaký je rozdíl mezi transilem a Zenerovou diodou?

Transil a Zenerova dioda jsou si velmi podobné, a to zejména díky své struktuře a voltampérové charakteristice. Obě zařízení jsou polovodičové součástky, které slouží k ochraně před nevhodným napětím. Transil a Zenerova dioda jsou však určeny pro různá použití.

Jak bylo již výše uvedeno transil však při vystavění napětí vyzkratuje. Oproti tomu u Zenerovy diody, která stabilizuje napětí v nepropustném směru. V případě propustného se pak chová jako klasická dioda. V případě velkého přetížení pak Zenerova dioda může zcela přestat vést proud, přesněji přestane chránit připojená elektrická zařízení. Nahrazení transilu Zenerovou diodou je tak možné, ale zásadně se nedoporučuje.

soutez_casestudy

Hledáte další vysoce kvalitní elektrické komponenty? Navštivte tme.eu, kde si můžete vybrat z více než 500 000 dostupných produktů.

Zdroj obrázku: stavklem / Shutterstock.com

Byl pro vás článek přínosný?