Hlavní navigace

Unified communications lze využít i v cloudu

23. 6. 2011

Sdílet

UC v prostředí cloudů může ušetřit značné náklady na IT komponenty i na obslužný personál – tím se stane dostupnou i pro menší organizace.

Technologie Unified Communications (UC) má v současné podobě určitou vadu – počáteční investice je prostě příliš vysoká na to, než aby se v dohledné době vrátila. Je tomu tak částečně kvůli ceně každé komponenty a také kvůli skutečnosti, že potřebujete servery fungující jako brány a také software, který nesourodé systémy propojí dohromady. I potom však neexistuje záruka, že budou zmíněné produkty dobře spolupracovat, takže do rozpočtu je potřeba přidat ještě položku označovanou jako „odstraňování problémů“.

Zvažte před nasazením klasického řešení ještě jinou možnost – UC v podobě plně integrovaného cloudového řešení, které může být výhodné pro firmy všech velikostí a ne pouze pro velké podniky s odpovídajícím rozpočtem.

Čím je  UC tvořeno
Existuje mnoho možností, co všechno lze do projektu Unified Communications zahrnout, ale oboroví analytici se shodují v tom, že základem je řešení pro messaging, respektive elektronickou poštu. Obvykle se do UC přidává také technologie tzv. rychlých zpráv (IM, instant messaging), upozornění na přítomnost (či spíše dostupnost uživatele) a služba hlasové telefonie (zpravidla v podobě VoIP).

Unified Communications by však mělo zahrnovat také souborové služby, integraci komponent SharePointu (nebo jiného řešení pro týmovou spolupráci), hlasovou poštu (jako je například Outlook Voice Access pro Microsoft Exchange) a potenciálně také podporu pro webové konference.

UC tedy často sestává ze sedmi služeb, ale většina firem obvykle využívá a integruje jen dvě nebo tři z nich. Pro interní oddělení IT může být větší stupeň integrace problémem vyžadujícím navýšený provozní rozpočet a vyhrazený personál na plný úvazek – a přesto tímto procesem nemusí být zajištěna ani polovina toho, co technologie Unified Communications může nabídnout.

Cloudové řešení UC tuto zátěž z oddělení IT snímá a nabízí balíček, který funguje nezávisle na interní infrastruktuře a personálu. Prostřednictvím cloudu lze pořídit balík služeb a k jejich aktivaci může dojít během jedné hodiny.

Výhody cloudového UC
Výhody UC jsou samozřejmě rozmanité  – vylepšení týmové spolupráce, flexibility a efektivity už byly dobře zdokumentovány. Nejsou však často diskutovány výhody UC v cloudu ve srovnání s provozem ve vlastní infrastruktuře.

Náklady jsou oblastí, kde cloudové systémy UC excelují. Nabízejí doslova neuvěřitelné úspory nákladů při srovnání s interními implementacemi, a to z větší části díky eliminaci potřeby nasadit odpovídající hardware, software i licence. Spolu s redukcí těchto IT komponent lze snáze řídit náklady na personál, protože cloudové UC nevyžadují velký tým interních expertů pro upgrady nebo údržbu – vše je zajištěno poskytovatelem služby a je to zahrnuto v měsíčních poplatcích za službu Unified Communications.

Kromě tohoto faktu poskytují cloudová řešení UC stejnou redundanci, kterou můžeme očekávat od cloudové služby (například Amazon EC2 nebo OpSource) – vypadá to, že interní řešení tuto oblast zatím příliš dobře nepokrývají.

Navíc UC v cloudu nabízejí lepší geografické možnosti. Protože stále více firem přechází na systémy s distribuovaným personálem, vzdálenými konzultanty a nezávislými spolupracovníky, stává se schopnost zajistit přístup k řešení vzájemné komunikace všech zaměstnanců naprostou nezbytností. Neoddělitelná redundance cloudů zvyšuje spolehlivost a chrání před ztrátou dat během výpadků.

Otázky při výběru
Existuje však několik aspektů, které je vhodné si uvědomit před zavedením.

Za prvé, cloudové služby UC jsou nabízeny stylem „vše, nebo nic“. Obvykle bývá těžké a drahé (pokud je to vůbec možné) přesunout dosavadní e-mailovou a telefonní službu k poskytovateli cloudu a propojit kombinaci těchto technologií s novými cloudovými službami za účelem vytvořit hybridní UC řešení.

Z určitého pohledu dává smysl, že poskytovatelé cloudu nebudou zajišťovat integraci s dřívějšími interními technologiemi zákazníků – již udělali obtížný krok vytvoření integrovaného balíku UC, který perfektně funguje s  nejlepšími současnými technologiemi. Proč by měli ohrožovat svou nabídku, abyste si mohli ponechat své současné firemní řešení VoIP?

Navzdory tomu je zde dobrá zpráva, že většina poskytovatelů nabízí cloudové UC s podporou široce používaných standardů Exchange a SharePoint, takže vaše firma nebude muset kvůli Unified Communications přecházet na neověřenou technologii.

Za druhé, výpadky mohou být stále problém stejně jako u kterékoli jiné služby. Cloud určitě není dokonalý a případy výpadků služeb Google (třeba z konce února letošního roku) to demonstrují.

Teoreticky by firma s cloudovým řešením nikdy neměla být v situaci úplného výpadku komunikace, a  to díky mnoha různým odděleným funkcím (pokud nastane výpadek e-mailu, měla by stále fungovat služba VoIP atd.). Jediné slabé místo cloudu je případná ztráta internetové konektivity – zde ale neexistuje způsob, jak to obejít, samozřejmě kromě zdvojování či ztrojování přípojek).

Kvalitní internetová přípojka
Dalším aspektem UC v cloudu je propustnost. Společnosti musí zajistit dostatečnou propustnost svých internetových linek, aby všechny funkce služeb mohly řádně pracovat najednou. Čím větší, tím lepší. Velká šířka pásma nejen pomůže zrychlit služby UC, ale také dokáže odstranit běžné problémy s VoIP, jako je nižší kvalita přenosu hlasu.

Propustnost je v případě použití cloudového UC vysoce důležitá, takže pokud je váš poskytovatel internetu nespolehlivý nebo nezvládá velké přenosy dat, měli byste zvážit investici do rychlejšího připojení k internetu, implementaci směrovače s podporou QoS nebo další alternativy ke cloudové technologii UC.

Přesun e-mailu, rychlých zpráv, hlasových služeb, prostředí pro spolupráci a evidence přítomnosti do cloudu – a dokonce do jediného balíčku – nejen odstraňuje problémy s financemi, ale také umožňuje, aby technologie Unified Communications splnila svůj příslib – jednoduché řešení pro efektivní komunikaci zaměstnanců navzájem přes různé kanály a zařízení.

Hostované UC zajišťuje dostupnost a funkční integraci potřebných komponent, neleží tedy ladem v serverovně a nečekají na další drahý upgrade nebo na případné odstranění chyb.

Využití Unified Communications v cloudu umožňuje všem firmám nezávisle na velikosti využívat flexibilitu a zlepšení produktivity díky UC, což bylo dříve dostupné pouze pro podniky schopné integrovat a udržovat vlastní systémy.

Koupit
Vyšlo v Computerworldu 5/2011
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Byl pro vás článek přínosný?