Hlavní navigace

Velké množství dat nejlépe vyhodnotí Splunk

10. 11. 2020

Sdílet

 Autor: Alef
Organizace v každém odvětví generují stále více dat. To vytváří pro firmy obrovskou příležitost lépe porozumět svým zákazníkům a poskytovat jim díky tomu lepší služby. Nicméně shromažďování velkého množství dat má také nevýhodu, kterou si většina vedoucích firem postupně bolestně uvědomuje. Klíčová je totiž jejich správná analýza.

Všechna data musí být nejdříve setříděna a následně prohledána. To je obvykle pomalý a na pečlivost náročný proces. A když je dat hodně, přichází na začátku logicky otázka: kde začít?

To je přesně chvíle pro Splunk, který efektivně pomůže. Řečeno jednoduše a stručně, Splunk je softwarová platforma vytvořená pro to, aby dala datům z vašich logů smysl. Primárně se používá pro vyhledávání a monitorování „strojově generovaných“ dat velkých objemů (Big Data) pomocí webového rozhraní. Ne nadarmo se Splunku říká „Google pro data“. Jakmile najde ta požadovaná, použije své algoritmy, aby shromáždil informace a poskytnul „provozní inteligenci“.

Vyhodnocení informací v reálném čase

Provozní inteligence se zaměřuje na opakující se procesy a události a hledá způsoby, jak je zlepšit. Je klíčovou součástí analytické „business intelligence“ pro průmyslová odvětví a byznysové vertikály od finančních služeb přes vzdělávání, zdravotnictví, média, cestování až po logistiku a mnoho dalších. Provozní inteligence se spoléhá na včasné a přesné informace v reálném čase, na které lze okamžitě reagovat.

Splunk umožňuje uživatelům data okamžité vyhledat a analyzovat a dát tak firmám skutečnou konkurenční výhodu aktuální informace. Technologie Splunk, která byla vyvinuta v roce 2003 a uvedena na trh jen o rok později, je škálovatelná, univerzální a usnadňuje sběr, indexování a korelaci dat v reálném čase.

Kromě lepšího pochopení chování zákazníků mohou poznatky shromážděné Splunkem ukázat, kde podniky zaostávají a jaké oblasti je třeba zlepšit. To vede k příležitosti poskytovat lepší služby, vytvářet šťastnější zákazníky a v konečném důsledku stimulovat hospodářský výsledek. S využitím Splunku na maximum vám nejlépe pomohou experti ze společnosti ALEF.

Splunk funguje jako „Google pro logy“

Jedním ze způsobů, jak porozumět Splunku, je nahlížet na něj jako na „Google pro logy“. Data ve firmách dnes generuje stále rostoucí počet zdrojů, včetně senzorů, síťových zařízení, severů, mobilních telefonů, IoT zařízení a mnoho dalších. Masivní příliv dat však s sebou nese problémy, zejména:

  • Je složité data pochopit
  • Data nemají strukturovaný formát
  • Data jsou obtížně analyzovatelná

Splunk byl navržen, aby tyto tři problémy vyřešil tak, že data nejdříve agreguje, uloží a následně analyzuje a vizualizuje. Jednou z jeho největších výhod a zásadní odlišností je, že ukládá data přímo na souborový systém a nevyžaduje back-end ani databázi (schema on-read). Místo toho data ukládá do univerzálních indexů, souborů.

Splunk zachytává, indexuje a koreluje data ve vyhrazeném prohledávatelném datovém kontejneru (indexu). Výsledky poté prezentuje ve srozumitelné podobě. Ta může zahrnovat grafy, reporty, výstrahy, řídicí panely i vizualizace. Splunk také může použít strojově generovaná data k rozpoznání datových vzorů, vytváření metrik, diagnostice problémů a k prezentaci informací okamžitě použitelných pro byznys. Stejně tak pomáhá zjistit z logů souborů, jaké konfigurace se používají.

 Textová pole a využití Splunku

Splunk se stal populární volbou v oblastech:

  • ITOps – monitoring infrastruktury, monitoring služeb
  • SecOps – snižování rizika, reakce na incidenty, dodržování norem (compliance)
  • DevOps – cloud monitoring, monitoring aplikací, snižování doby reakce na incidenty

Používá se také pro obchodní a webové analýzy. Protože zjednodušuje hledání konkrétních dat, která jsou jako jehla v kupce sena „utopena“ v mase složitějších dat, stal se Splunk jasnou volbou pro řešení systémových selhání (Splunk IT Service Intelligence).

Když Splunk sbírá strojová data, rozděluje vstupní tok dat (stream) na jednotlivé „události“ (events). Ve Splunk žargonu jsou události hrubý text a jednotlivá textová pole, např. „source“ (konkrétní zdroj dat), „sourcetype“ (typ dat), host (zdrojový systém) a time (čas). Data se poté uloží do univerzálního Splunk indexu v původní nezměněné podobě, kde budou k dispozici, až se spustí vyhledávání.

Jedním z nejkritičtějších polí v každé události je pole časové známky (timestamp), která umožňuje vyhledávat události v konkrétním časovém intervalu. To může být velká úspora času pro správce systému a další uživatele, kteří se potřebují zaměřit na to, kdy došlo k problému. Splunk toto zjistí snadno a rychle. Následně lze podrobněji prozkoumat vybrané časové období (drilldown), najít konkrétní událost, odhalit problém a identifikovat příčinu. Připravený dotaz lze uložit jako upozornění (alert). Pokud k události dojde znovu, bude uživatel informován okamžitě. S využitím technik a nástrojů pro strojové učení (machine learning) lze zajistit upozornění na blížící se problém ještě před tím, než k němu skutečně dojde.

Splunk může být to pravé i pro váš byznys 

Po celém světě se na Splunk spoléhá stále více organizací v jakékoliv oblasti ve státní i soukromé sféře – bankovnictví, pojišťovnictví, informační technologie, obchod, maloobchod, průmyslová výroba a další. Přečtěte si „úspěšné příběhy“ spokojených zákazníků.

Mnozí uživatelé začali spoléhat na Splunk proto, že jím řeší své obchodní potřeby, prevenci podvodů, zlepšení výkonu služeb, celkové snížení nákladů, přehled o zákaznících, kybernetickou bezpečnost (Splunk Enterprise Security, Splunk Phantom, Splunk User Behavior Analytics, Splunk Mission Control, Splunk Stream), a mnoho dalších. Seznam je nekonečný.

Popularita Splunku strmě roste. Díky jeho hlavním devizám, což je okamžitý přístup k datům, neomezená škálovatelnost, schema on-read, prohledávací jazyk SPL, otevřená integrovatelnost a nezávislost na hardwaru (on-prem, cloud, VM, hybridní nasazení), zvyšuje produktivitu a lze jej použít mnoha způsoby. Splunk je otevřený systém pro jakoukoliv integraci. Pro svou správu a propojení s třetími stranami nabízí širokou a bohatě dokumentovanou paletu vývojových nástrojů, frameworků, REST API a SDK s podporou mnoha jazyků, díky čemuž lze rychle vytvářet jednotlivé Splunk aplikace rychle.

Pokud pracujete s velkými daty a potřebujete je „zkrotit“, pomůže Splunk snadno a rychle i vám. A stejně jako se stále vyvíjí oblast „big data“, rostou i schopnosti Splunku. Se Splunkem díky tomu budete vždy na čele pelotonu inovací – teď i v budoucnu. ALEF Vám pomůže, jak na to.

soutez_casestudy

Tomáš Moser, Splunk Consultant ALEF Nula a.s., Tomas.Moser@alef.com; +420773069207

Byl pro vás článek přínosný?