Hlavní navigace

Zájem o nativně cloudová řešení pro urychlení dodávek kritických podnikových aplikací roste

10. 6. 2024

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Více než polovina IT profesionálů plánuje migraci nebo modernizaci některých pracovních úloh z virtuálních počítačů na systém Kubernetes.

Pure Storage zveřejnila ve spolupráci se společností Dimensional Research novou studii analyzující zavádění cloudově orientovaných platforem, které umožní urychlit poskytování aplikací a podpoří inovace.

Sledujete vývoj zájmu firem o IT dovednosti?

Studie s názvem Voice of Kubernetes Experts Report 2024: The Data Trends Driving the Future of the Enterprise zkoumá hlavní priority a trendy v oblasti nativně cloudových technologií, včetně moderní virtualizace, zavádění nativně cloudových databází a umělé inteligence/strojového učení (AI/ML) pomocí systému Kubernetes. Zpráva dále analyzuje vzestup platformového inženýrství, přináší osvědčené postupy od lídrů v oblasti pokročilých platforem a může posloužit jako plán pro podniky, které chtějí rozšířit své iniciativy související se systémem Kubernetes. 

Hlavní závěry průzkumu:

Průzkumu se zúčastnilo 527 IT profesionálů s více než čtyřletou přímou zkušeností se správou datových služeb v prostředí Kubernetes. Klíčová zjištění studie:

  • Většina nových aplikací se bude vytvářet v nativně cloudových platformách: 80 % respondentů potvrdilo, že v příštích pěti letech budou všechny nebo většina jejich nových aplikací postaveny na nativně cloudových platformách. U svých nativně cloudových technologií preferují flexibilitu nasazení v hybridních cloudových prostředích, přičemž 86 % respondentů uvedlo, že své nativně cloudové technologie provozují ve veřejných i privátních cloudech.
  • Tradiční infrastruktura virtuálních počítačů se nachází v inflexním bodě: Více než polovina (58 %) organizací plánuje migraci některých svých pracovních úloh z virtuálních počítačů na systém Kubernetes, přičemž 65 % plánuje provést tuto migraci během příštích dvou let.
  • Provoz dat na systému Kubernetes zrychluje poskytování aplikací: Téměř všichni (98 %) respondenti provozují datově náročné pracovní úlohy na cloudových platformách, přičemž kritické aplikace, jako jsou databáze (72 %), analytika (67 %) a pracovní zátěže AI/ML (54 %), bývají již dnes postaveny na systému Kubernetes.
  • Pro úspěch přístupu založeného na nativně cloudových řešeních je klíčové platformové inženýrství: Devadesát šest procent (96 %) respondentů uvedlo, že v jejich podniku již existují týmy platformového inženýrství, které zvyšují škálovatelnost a flexibilitu jejich aplikací. Vedoucí pracovníci projevili ochotu investovat do školení (63 %), konzultantů (60 %) a najímání kvalifikovaných specialistů (52 %) pro podporu schopností podniku v této oblasti.

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video?

Význam pro obor

Vzestup nativně cloudových platforem znamená zásadní změnu v tom, jak podniky koncipují, vyvíjejí a nasazují aplikace ve velkém měřítku. Organizace si uvědomují výhody vyplývající z toho, že migrují své virtuální počítače na nativně cloudové platformy; dosahují tak lepší škálovatelnosti, flexibility a jednoduchosti provozu, to vše při současném snížení celkových nákladů.

Na pozadí této transformace systém Kubernetes v uplynulém desetiletí dozrál a z nově vznikající technologie se stal základní kámen moderních aplikací. Kubernetes dnes podporuje datově nejnáročnější úlohy, které pohánějí podnikové inovace – od analýzy v reálném čase přes umělou inteligenci a strojové učení až po databáze a další. Tento posun povýšil roli platformového inženýrství, které je zodpovědné za správu infrastruktury umožňující efektivní vývoj, nasazení a správu aplikací v prostředích kontejnerů.

Rozeznáte fotografii od obrázku vytvořeného umělou inteligencí? Přečtěte si také:

Rozeznáte fotografii od obrázku vytvořeného umělou inteligencí?

„Zkušení platformoví lídři již dnes provozují kritické aplikace, jako jsou databáze, analytika a AI/ML, na platformě Kubernetes ve velkém měřítku, v hybridních a multicloudových prostředích. Není překvapením, že tito průkopníci také připravují půdu pro správu virtuálních počítačů pomocí systému Kubernetes, aniž by přitom byly ohroženy požadavky podnikových zákazníků. Využívají přitom řešení, jako je Red Hat OpenShift a Portworx. Výsledky našeho nejnovějšího průzkumu podtrhují naléhavost povýšit roli platformového inženýra, který by měl být odpovědný za správu infrastruktury a sady (stack) aplikací, což by mělo organizacím umožnit bezproblémové inovace,“ uvádí Murli Thirumale, viceprezident a generální ředitel pro řešení Portworx ve společnosti Pure Storage.

„Nejnovější zjištění této studie potvrzují to, co jsme již také zaznamenali napříč různými obory podnikání: nativně cloudové strategie se dostávají do popředí a organizace se nyní zaměřují na provoz nativně cloudových prostředí s ohledem na data, bezpečnost, udržitelnost a náklady. 

soutez_casestudy

Pokrok v oblasti cloud-native stacků a platformového inženýrství usnadňuje rychlejší vývoj a vyváženou koexistenci virtuálních počítačů a kontejnerů. Migrace aplikací založených na virtuálních počítačích na platformu Kubernetes zůstává náročná. Tento proces ale usnadňují robustní datové služby a kontejnerové platformy, které dále umožňují zrychlení vývoje, bezproblémovou správu, automatizaci a optimalizaci IT infrastruktury,“ dodává Archana Venkatraman, Senior Research Director pro Cloud Data Management v analytické společnosti IDC.

 

Computerworld si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným měsíčníkem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computerworldu je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

Byl pro vás článek přínosný?