Hlavní navigace

Česko obsadilo 26. příčku v hodnocení konkurenceschopnosti IT odvětví

17. 9. 2009

Sdílet

Česko obsadilo 26. příčku v hodnocení konkurenceschopnosti IT odvětví


Česká republika se v letošním celosvětovém hodnocení konkurenceschopnosti IT odvětví umístila na 26. příčce. Získala 47 bodů ze 100 možných a vylepšila tím svoji pozici oproti loňsku o tři místa. V hodnocení zemí bývalého východního bloku Česko dokonce poskočilo ze čtvrtého místa na druhé. Česká republika tak patří mezi 30 zemí světa, které mají nejkonkurenceschopnější IT odvětví. Nejvyšší konkurenceschopnosti dosahuje IT odvětví ve Spojených státech, které obsadily první místo. Následují Finsko, Švédsko a Kanada.

Tyto závěry vyplývají z nové studie vypracované analytickou společností Economist Intelligence Unit (EIU), jejíž realizaci organizace Business Software Alliance sponzorovala. Studie, která vychází již třetím rokem, hodnotí a srovnává informace o odvětví informačních technologií (IT) v 66 státech včetně České republiky. Cílem studie je určit v rámci jednotlivých států úroveň konkurenčního prostředí v IT odvětví.

Podle Jana Hlaváče z BSA tuzemský IT sektor již nyní významně přispívá k tvorbě nových pracovních míst, ke zvyšování daňových příjmů i tuzemského hrubého domácího produktu. Loňská analýza společnosti International Data Corporation (IDC) odhaduje, že tuzemské IT odvětví v letech 2008–2011 vytvoří 89 tisíc pracovních míst, do ekonomiky díky výdajům za IT přiteče 100 miliard korun a stát na daních vybere 75 miliard korun.

Studie konkurenceschopnosti ukazuje, že Česká republika má nejlepší skóre v hodnocení obchodního prostředí (75,4) a právního prostředí (67,5). Průměrného hodnocení dosáhla v oblastech rozvoje IT odvětví (56,1) a IT infrastruktury (52,1), ale v oblasti infrastruktury přitom došlo ke zlepšení o 24,8 bodů. Naopak oblastmi, v nichž je stále značný prostor pro zlepšení, jsou výzkum a vývoj (21,4) či lidský kapitál (42,7). Nicméně v oblasti výzkumu a vývoje došlo rovněž ke značnému zlepšení oproti loňsku, a to o 17,4 bodů.

Česko je jedním z lídrů bývalého východního bloku

Ačkoli má Česká republika nižší hodnocení než mnohé ze států západní Evropy, rozhodně patří mezi nejkonkurenceschopnější IT trhy v postkomunistických státech střední a východní Evropy, mezi nimiž zaujímá 2. místo. První příčku však obsadilo Estonsko. V tomto regionu je Česko rovněž skokanem roku, protože si oproti loňsku polepšilo o dvě příčky. Naopak Slovensko se v porovnání s minulým rokem umístilo o dvě příčky níže – na 7. pozici.

Podle analytiků společnosti Economist Intelligence Unit lze dosáhnout zdravého konkurenceschopného prostředí podporou následujících šesti principů: dostatečný příliv zkušených pracovníků; podpora inovací; špičková technologická infrastruktura; stabilní právní prostředí, které chrání duševní vlastnictví; stabilní, otevřená a konkurenční ekonomika; zdravá vládní podpora, která dokáže najít rovnováhu mezi propagací technologií a podporou fungování tržních sil.

Mezi další zjištění výzkumu Economist Intelligence Unit patří:

•    Širokopásmové sítě jsou důležité pro dosažení konkurenceschopnosti IT. Pomalejší adopce širokopásmových sítí schopnost konkurovat ještě více zhoršuje. Technologické společnosti vyžadují rychlý, spolehlivý a bezpečný přístup k internetu. Důležitost širokopásmového připojení poroste s tím, jak stále více IT služeb a aplikací bude distribuováno prostřednictvím internetu.
•    Investice do osobního rozvoje lidí a jejich dovedností zůstává dlouhodobou nutností. Státy, které zajišťují kombinaci školení IT, obchodních a jazykových znalostí, budou trhu poskytovat vzdělané pracovní síly.
•    Ochranářství a podpora „národních lídrů trhu“ zabrání snahám o oživení trhu a dlouhodobé konkurenceschopnosti IT sektoru. Vlády musí nalézt rovnováhu mezi podporou, která pomůže růstu odvětví, a investicemi, jež budou podporovat nekalé tržní praktiky a ochranářství, které mohou poškodit konkurenční prostředí.
•    Právní prostředí chránící duševní vlastnictví se zlepšuje na mnoha rozvíjejících se trzích, ale je třeba se posunout dále. Ochrana duševního vlastnictví je nanejvýš důležitá pro zajištění konkurenceschopnosti IT a je relativně levným způsobem stimulace dlouhodobého ekonomického rozvoje.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality