Hlavní navigace

ČVUT chce posílit výzkum, zakládá novou instituci

30. 6. 2013

Sdílet

Řízením CIIRK je pověřen Vladimír Mařík, dosavadní vedoucí katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Jmenován bude i pětičlenný zakládající Sněm CIIRC.

Zřízení CIIRC vytvoří ústřední pracoviště pro výzkum v  uvedených oblastech a výuku doktorandů všech fakult, které budou mít zájem o spolupráci. CIIRC přispěje podle svých slov svým cíleným směřováním k excelenci především nabídkou spolupráce s fakultami a součástmi ČVUT na výzkumných projektech i poskytnutím svého zázemí.

 „Naším záměrem je postupně na ČVUT vybudovat vysokoškolský ústav, který se svým moderním charakterem, principy budování, součinnosti s dalšími principy provozu, vědeckými výsledky, jejich transferem do praxe i stylem výchovy nové generace špičkových odborníků, stane unikátním, modelovým centrem excelence v ČR, posilujícím integritu i prestiž ČVUT a přispívajícím k dlouhodobé konkurenceschopnosti ČVUT v mezinárodním měřítku,“ uvedl Mařík.  

Institut má přispět i samotným studentům ČVUT, protože se budou moci během studia stát členy kvalitních výzkumných týmů a realizovat zde své závěrečné projekty a kvalifikační práce.

Pro posílení kvality výzkumu a mezinárodních vazeb budou postupně budovány společné laboratoře s předními univerzitami a významnými průmyslovými výzkumnými centry v Evropě, USA, Japonsku či Jižní Koreji.

Součástí záměru CIIRC je vytvořit propojený fyzický prostor pro transfer poznatků do praxe (inkubátory, střediska pro transfer know-how) – tedy propojit výzkumné aktivity s transferem znalostí v ideálním případě doslova v rámci jediné budovy. 

ČVUT se pokusí vytvořit do roku 2015 pro CIIRC odpovídající nové prostory revitalizací stávající Technické menzy v pražských Dejvicích za podpory Operačního programu VaVpI.

Nepředpokládá se jednorázový přechod dnešních pracovišť ČVUT, nýbrž především postupné budování nových týmů pod vedením zkušených odborníků z ČVUT, z ČR i ze zahraničí, spojených s výchovou nové generace výzkumníků.

 Projekt institutu bude mj. financován z evropských programů. Jedním z prvních projektů, které budou na institutu zakotveny, bude ARUM – integrovaný projekt financovaný ze strany EU v celkové výši 9,5 mil eur.

Je zaměřený na plánování a rozvrhování výroby u Airbus Industries. V tomto projektu hraje tým ČVUT klíčovou roli. Dalším dílčím zdrojem finančních prostředků bude výše zmíněný OP VaVpI.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?