Hlavní navigace

DLP jako hostované nebo tradiční řešení začal nabízet T-Systems Czech republic

11. 5. 2010

Sdílet

Služba DLP umožňuje identifikovat obchodní rizika související se ztrátou citlivých dat a dynamicky snižovat rizika prostřednictvím vynucení nápravných opatření, zásad a kontrol. Je navržena tak, aby snižovala vliv potenciálních rizik bez ohledu na to, zda jsou data uložena v datovém centru, přenášena přes síť či zpracovávána uživatelem v koncovém zařízení. Zároveň využívá centralizovanou správu bezpečnostních pravidel ke zjednodušení implementace a zajištění konzistentní průběžné správy pro všechna citlivá data v organizaci.

Řešení je možné realizovat tzv. on-site u zákazníka nebo formou hostované služby, případně uceleného outsourcingu bezpečnosti.

„Nová služba DLP nám pomáhá zvýšit úroveň nabízených produktů a řešení a pro zákazníky znamená další krok k vyšší bezpečnosti ICT,“ uvádí Vlastislav Havránek, bezpečnostní odborník a produktový manažer firmy T-Systems.

V posledních několika letech dochází podle T-Systems ke zřetelnému posunu v orientaci a investicích od zabezpečení samotných sítí přes zabezpečení jednotlivých systémů v síti až po zabezpečení samotných dat. Tento posun je vyvoláván několika faktory ovlivňujícími způsoby, jimiž podniky chrání svá citlivá data a snižují svá obchodní rizika.

Tradiční technologie zabezpečení zaměřující se na hackery a ochranu přístupu

z vnější sítě nedokážou rozumně potlačit interní rizika, která dnes již výrazně převažují.

„Je nezbytné reagovat na rizika plynoucí od interních uživatelů s nepřátelskými úmysly stejně jako z neúmyslného ohrožení dat porušením interních podnikových či bezpečnostních pravidel. Z dlouhodobého pohledu pak rizika ztráty citlivých dat vedou k vyšším finančním nákladům z hlediska potenciální nezbytné nápravy, výdajů na zajištění souladu s legislativními požadavky, nespokojenosti zákazníků a ztráty dobré pověsti. Z těchto důvodů přináší T-Systems novou službu DLP jako součást nabídky bezpečnostních produktů a řešení v České republice,“ dodává Havránek.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?