Hlavní navigace

Fixní operátoři si stěžují, že nemají přístup k velkoobchodní nabídce mobilních služeb

9. 4. 2009

Sdílet

Podle nich v současnosti existuje nerovnovážný vztah v oblasti regulace přístupu ke službám pevných a mobilních sítí, protože je jednostranně výhodný pouze pro mobilní operátory, na což díky malé konkurenci doplácejí koncoví zákazníci.

Novela zákona 127/2005 Sb., která je v současné době projednávána v Poslanecké sněmovně, by to podle nich měla vyřešit.

V minulosti tvořily služby fixní telefonie, mobilní telefonie, internetu, televizního a rozhlasového vysílání oddělené trhy s různými regulačními pravidly a různými ekonomickými charakteristikami. Díky technologickému pokroku, zejména využívání protokolu IP, se však hranice mezi těmito kategoriemi postupně stírají a na nový konvergovaný trh vstupují operátoři s různými historicky vzniklými omezeními.
Fixní operátoři dnes běžně nabízejí jiným (i konkurenčním) operátorům přístup ke svým sítím a službám na velkoobchodním principu a ti je zahrnují do nabídek koncovým zákazníkům. Tento princip umožňuje na fixním telekomunikačním trhu existenci více firem a ty díky větší konkurenci tak nabízejí služby výhodnější pro koncové zákazníky. Na tomto trhu mohou samozřejmě kupovat služby i mobilní operátoři, kteří tak mohou nabízet svým zákazníkům i fixní telekomunikační služby bez nutnosti vlastních investic do těchto sítí.
Na druhé straně velkoobchodní trh mobilních služeb v České republice podle fixních operátorů neexistuje a mobilní operátoři se mu prý brání. Ve vyspělých zemích je obvyklý koncept virtuálního mobilního operátora, který právě díky velkoobchodnímu vztahu s mobilním operátorem může nabízet i mobilní služby.
Přestože podíl virtuálních mobilních operátorů je relativně malý, přispívají k liberalizaci prostředí, snižování cen a zvyšování komfortu uživatelů. V České republice však tento koncept nefunguje a přístup ke konvergovaným službám je plně v rukou mobilních operátorů. Protože mobilní operátoři nejsou nuceni umožnit velkoobchodní přístup fixním operátorům, kabelovým televizím ani dalším poskytovatelům přístupu ke službám, znemožňují jim na základě zneužívání stávajícího regulačního rámce spravedlivě soutěžit o zákazníky.
Novela zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která se nyní projednává v Parlamentu, rozšiřuje v § 79 pravomoci regulátora, aby mohl uložit obecnou povinnost operátorům vzájemně jednat o všech variantách přístupu. V současnosti jsou operátoři povinni přistoupit pouze na vzájemné propojení sítí. Tato úprava by měla být dostatečná pro otevření velkoobchodního přístupu k mobilním službám a rozvoj konvergovaných služeb.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?