Hlavní navigace

HP: kravský hnůj může pohánět servery

11. 6. 2010

Sdílet

Ve výzkumné studii prezentované na Mezinárodní konferenci ASME o energetické udržitelnosti ve Phoenixu v Arizoně vysvětlili vědci z HP Labs, jak by mohla farma čítající 10 000 dojnic pokrýt energetické nároky megawattového datového centra – tedy středně velkého datového centra, přičemž by zbylo dostatek energie na zajištění ostatních potřeb zemědělského podniku.

Teplo generované datovým centrem lze použít ke zvýšení účinnosti anaerobního štěpení živočišného odpadu. To vede k produkci metanu, který může posloužit k výrobě elektrické energie pro datové centrum. Tento symbiotický vztah umožňuje udržitelným způsobem řešit problémy nakládání s odpady mléčných farem a energetické nároky moderního datového centra.

HP: kravský hnůj může pohánět servery

Mléčné farmy a datová centra mohou sice na první pohled vypadat jako nepravděpodobní partneři, avšak výzkum HP Labs prokázal, že sladěním jejich specifických potřeb lze vytvořit udržitelný životní cyklus, a to pomocí okamžitě dostupných technologií.

—    Průměrná dojnice vyprodukuje asi 55 kg hnoje za den a přibližně 20 tun za rok, což odpovídá zhruba hmotnosti čtyř dospělých slonů.
—    Hnůj vyprodukovaný jednou dojnicí za den může vygenerovat tři kilowatthodiny (kWh) elektrické energie, což by postačilo k napájení tří televizorů v běžné domácnosti během jednoho dne.(1)
—    Středně velká mléčná farma čítající 10 000 krav vyprodukuje zhruba 200 000 tun hnoje za rok. Přibližně 70 % energie z metanu generovaného anaerobním štěpením lze využít k napájení a chlazení datového centra, což znamená výrazné omezení dopadu na přírodní zdroje.
—    Znečišťující látky z neobhospodařovaného živočišného odpadu škodí životnímu prostředí a mohou vést ke znečištění podzemních vod či ovzduší. Metan je pro životní prostředí 21× škodlivější než oxid uhličitý, což znamená, že likvidace hnoje hořením způsobuje kromě plýtvání energií také významný nárůst skleníkových plynů.
—    Kromě ochrany životního prostředí může používání hnoje k výrobě elektrické energie pro datová centra poskytnout kapitál zemědělcům. Výzkumníci HP odhadují, že chovatelům mléčného skotu by se náklady na takový systém vrátily do dvou let a následně by prodejem energie vyráběné z odpadu zákazníkům datových center vydělávali více než 10 milionů korun ročně.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?