Hlavní navigace

Jen 3 % pražských domácností jsou ohrožena vypnutím analogového vysílání

30. 4. 2009

Sdílet

Koho ohrozí vypnutí analogového TV signálu v Praze?V souvislosti s plánovaným vypnutím analogového terestrického vysílání z vysílače Praha-město (Žižkov) realizovala agentura Mediaresearch výzkum monitorující zajištěnost příjmu televizního signálu pražskými domácnostmi a informovanost o tomto kroku.

Z první fáze průzkumu vyplynulo, že 8 % televizních domácností v oblastech zasažených vypnutím vysílače přijímalo pouze pozemní analogové vysílání. Těch, které zároveň zaznamenaly alespoň jeden z grafických prvků, nebo informačních spotů v televizním vysílání upozorňujících na příjem analogového vysílání z vypínaného vysílače, bylo v období dotazování necelých 5 %. Většina z nich deklarovala znalost své situace a plán v blízké době si příjem televizního signálu zajistit, a to většinou pořízením set-top-boxu pro příjem digitálního terestrického vysílání, menšinově pak jinými způsoby včetně možného přeladění na jiný analogový vysílač. Jen 43 % zkoumané populace uvedlo spontánně, že chystanou změnou je vypnutí analogového vysílání v Praze. Výzkum potvrdil, že hlavním zdrojem informací o vypnutí analogového vysílání ze žižkovského vysílače byla televize (pro 64 % domácností).

Ve druhé vlně výzkumu byly domácnosti „nepřipravené“ na vypnutí pozemního analogového vysílání dotazovány znovu. Ze zjištěných  výsledků vyplývá, že cca týden před vypnutím analogového terestrického vysílání z vysílače Praha – město (Žižkov) již jen necelá 3 % televizních domácností v této oblasti neměla zajištěn jiný způsob příjmu vypínaných stanic. Většina těchto domácností (70 %) zároveň uvedla, že počítají s nutností řešení situace přechodem na digitální vysílání.

Přes třicet procent pražských TV domácností má doma více než jeden televizor. Více než čtvrtina má pozemní digitální příjem zajištěn u každého z nich. Digitální vysílání pouze u části svých televizorů mají zajištěna přibližně 4 % TV domácností v Praze. Výsledky tedy ukazují, že pokud si domácnost již zajistila příjem televizního vysílání prostřednictvím DVBT, většinou tak učinila u všech televizorů v domácnosti.

Již první fáze výzkumu ukázala, že nejčastější reakcí Pražanů na již uskutečněné či plánované vypínání terestrického analogového vysílání je přechod na DVB-T, tedy digitální terestrické vysílání, a to buď pořízením set-top-boxu (46,8 %), či nové televize s DVB-T tunerem (14,6 %). Necelá desetina domácností si pořídila přípojku kabelového operátora a jen malá část domácností řešila změnu příjmu úpravou přívodu STA, pořízením satelitu či přípojky IPTV.

Mezi necelou čtvrtinou domácností, které neprovedly změnu, jsou také domácnosti, kterých se vypínání analogového terestrického vysílání netýká (jsou připojeny přes kabel, apod.). Z domácností, jež v posledním půlroce žádnou změnu v možnosti příjmu televizního vysílání neprovedly a nejsou tedy připraveny na vypnutí analogového pozemního vysílání či „neví“, zda změnu provedly, jich nejvíce deklarovalo plán přejít na DVB-T (pozemní terestrické) vysílání.

Druhá vlna výzkumu tuto deklaraci potvrdila. Naprostá většina domácností, které situaci řešily v období mezi oběma fázemi výzkumu, přešla na DVB-T vysílání. Domácnosti, které svou situaci vyhodnotily jako nepřipravenou, a zároveň počítají s nutností zajištění změny, většinově plánují nákup set-top-boxu, tedy opět přechod na DVB-T vysílání.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality