Hlavní navigace

Nový OpenStack Platform nabídne snadnější vytváření cloudů i jejich správu

18. 8. 2015

Sdílet

Platforma Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform je založená na komunitním vydání OpenStack s kódovým označením „Kilo“.

Novinka podle dodavatele řeší nejdůležitější závislosti technologie OpenStack na systému Linux a přináší vysoce škálovatelnou a odolnou platformu pro výstavbu soukromých i veřejných cloudů.

Verze 7 obsahuje řadu nových vlastností zaměřených na rychlejší přijímání technologie OpenStack. Tady jsou ty nejdůležitější vlastnosti, tak jak je uvádí Red Hat:

  • Jednodušší nasazování i správa – díky novému řídícímu subsystému (tzv. director) založenému na komunitním projektu TripleO jsou nyní pro provozovatele cloudů každodenní operace související se správou a přidělováním zdrojů jednodušší. Nový director přináší jednodušší a automatizovaný nástroj pro instalaci cloudu, který s cílem zajistit správné nasazení kontroluje i validitu celého systému. Každodenní správu usnadňuje i automatizované přidělování předpřipravených hardwarových zdrojů, které tak zjednodušuje nasazení i změnu účelu využití zdrojů na základě konkrétních aktuálních požadavků.
  • Provoz tradičních řešení vyžadujících vysokou dostupnost – OpenStack Platform 7 zjednodušuje migraci do prostředí OpenStack těch nejdůležitějších tradičních podnikových aplikací, které vyžadují vysokou dostupnost. Nová verze přichází s výpočetními hostitelskými uzly nabízejícími vysokou dostupnost, za kterou stojí integrace automatizovaného monitoringu a řešení případných selhání, a to v rozsahu, v jakém jsou tyto služby dostupné v systému Red Hat Enterprise Linux. Toto vylepšení umožňuje monitorovat hostitelské uzly a v případě potřeby automatizovaně přenést virtuální stroj z jednoho hostitele na jiný.
  • Lepší řízení zabezpečení –zákazníci z oblasti telekomunikací nyní mohou komunikační porty na úrovni virtuálního stroje řídit mnohem detailněji. Díky tomu mohou dodržet potřebnou úroveň zabezpečení i v případě větších cloudů využívajících technologii OpenStack a současně v případě potřeby virtualizovat síťové funkce pro každý virtuální stroj. Verze 7 tyto možnosti podporuje prostřednictvím 2. modulární vrstvy (ML2) subsystému Neutron a mechanismu zabezpečení portu Open vSwitch (OVS) obsaženém v komunitním vydání OpenStack s kódovým označením Kilo.
  • Síťová flexibilita –nové vlastnosti a funkce síťového subsystému Neutron umožňují větší flexibilitu a vylepšují redundanci sítě. Provozovatelé sítí mohou těžit z několika vylepšení protokolu IPv6, a to včetně schopnosti podporovat přímé směrování mezi nájemci síťových služeb a externí bránou. Verze 7 navíc rozšiřuje vysokou dostupnost směrovačů a s cílem usnadnit dosažení dlouhé doby provozuschopnosti vylepšuje i možnosti pro jejich sledování a reporting.
  • Přírůstkové zálohování –správcům úložišť přináší nová verze zejména rychlejší blokové zálohování a snížení kapacitních požadavků u záloh založených na snapshotech. Díky rozšíření o podporu souborových systémů NFS a POSIX došlo k výraznému snížení požadované kapacity i doby potřebné pro vytvoření zálohy, protože do přírůstkové zálohy jsou zahrnuté pouze změny, ke kterým došlo od poslední úplné zálohy.
Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?