Hlavní navigace

EIU: Špatně udělaná přeměna obchodních procesů ve firmě může způsobit i její finanční kolaps

16. 1. 2009

Sdílet

Podle nové studie agentury The Economist Intelligence Unit (EIU), kterou si objednala firma Logica, celých třicet procent projektů zaměřených na přeměnu obchodních procesů nepřináší v evropských společnostech takový výsledek, jaký je očekáván.
Studie nazvaná Securing the value of business process change zkoumala vliv přeměny obchodních procesů na podnikové procesy a celkovou výkonnost. Do průzkumu bylo zapojeno 380 vedoucích pracovníků z firem působících v různých odvětvích v západní Evropě.
Studie zjistila, že evropské firmy investují do svých procedurálních přestaveb poměrně velké částky, u více než tří čtvrtin firem je na podobné projekty vynakládáno 1-6 % výnosů. Jedním z hlavních motivů pro realizaci změn obchodních procesů je pro 66 % evropských firem snaha o zlepšení finanční výkonnosti. Ve skutečnosti však tyto projekty nepřinesou vždy kýžený výsledek, neboť nezvýší procedurální efektivitu či celkový výkon společnosti. Mezi sledovanými společnostmi se tak ročně na neefektivní přeměny obchodních procesů vyplýtvá zhruba 10 miliard eur.
Hlavní překážky efektivní přeměny obchodních procesů představují dle studie tyto faktory:
• Tlak každodenních obchodních záležitostí (48 %)
• Nedostatek zdrojů určených pro projekt (38 %)
• Malá propojenost mezi funkcemi (38 %)
• Chybějící podpora vrchního vedení (15 %)
• Špatné plánování (16 %)
• Nedostatek potřebného IT/ infrastruktury/softwaru (22 %)
• Nedostatek zkušeností v oblasti navrhování podnikových procesů a/nebo řízení přestavby (21 %)
Hlavní důvody pro realizaci restrukturalizace
Zpráva v závěru uvádí také nejčastější motivaci pro spuštění projektů přeměny obchodních procesů, přičemž na čelních pozicích v posledních třech letech byly: zavedení nové technologie, outsourcing a integrace mezi různými regiony. Mezi budoucí výzvy pro evropské vedoucí pracovníky patří potřeba integrace mezi jednotlivými pracovišti a uvědomění si výhod včasné iniciativy, mezi něž patří například sdílená servisní centra či outsourcing.
Na strategické úrovni byly za nejčastější příčiny změn obchodních procesů uváděny: finanční výkon (mezi třemi hlavními důvody u 66 % firem), zlepšení péče o zákazníka (38 %), použití nejlepších metod (34 %) a reakce na konkurenční tlaky (28 %).

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality