Hlavní navigace

Diskuze nad dopady hospodářské krize v IT - na čem se shodli odborníci?

26. 9. 2009

Sdílet

Seminář IT - Cesta z krize


Dne 21. 9. 2009 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konal seminář s názvem IT - cesta z krize, pořádaný Czech ICT Alliance a Technologickou platformou pro IT služby. Zúčastnili se jej odborníci z oblasti informačních technologií a zástupci politických stran.

Z projevů jednotlivých vystupujících vyplynulo, že:

ICT firmy měly v České republice za minulý rok obrat 600 mld. Kč (33 tis. firem), v porovnání  2,8x větší obrat než Škoda Auto a zaměstnávají 130 tis. pracovníků, z toho 111 tis. IT odborníků, což je 4,5 x více pracovníků než Škoda Auto. Průměrný IT zaměstnanec odvádí do státní kasy 29 tis. Kč měsíčně. Podpora ICT společností je nadstranická a v souladu s programem stran napříč politickým spektrem – zaměstnanci IT firem jsou čistí plátci na účet odvodů a daní, společnosti jsou zdrojem velké přidané hodnoty a jejich služby produkují minimální emise.  

V rámci semináře padlo několik důležitých a zásadních argumentů, proč si IT odvětví zaslouží v České republice širší politickou podporu. Dle pololetních údajů CzechInvestu do IT míří v ČR více než 1/3 projektů z celkového počtu (s investicí cca. 10 miliard Kč) – o ČR je velký zájem jako o IT destinaci: nastavením vhodných podmínek bychom mohli ještě zatraktivnit podmínky pro vstup kvalitních investorů (investorů, kteří nejdou pouze za levnou pracovní silou, spojenou v případě krachu s kriminální činností). U IT investic nehrozí přesouvání investice na východ pouze kvůli nákladům – jedná se o vysoce specializované činnosti, ne žádné montážní práce, které může dělat kdokoliv. S přílivem IT investic není spojen příliv nekvalifikovaných pracovníků, kteří v případě krize podniku pak páchají trestnou činnost.

Zaměstnanci IT společností mají velmi vysoké mzdy (několikanásobně nad průměrem), generují tak vysoké odvody do státního rozpočtu na sociálním a zdravotním pojištěním. Zaměstnanci IT společností netrpí nezaměstnaností (nejsou příjemci podpory v nezaměstnanosti) – nezatěžují úřady práce ani rozpočet sociálních dávek. Obor IT je oborem s vysokou přidanou hodnotou a nízkou energetickou náročností -  IT obor není původcem znečištění.  Díky IT oboru jsou české firmy konkurenceschopnější a efektivnější po nasazování sofistikovaných informačních systémů.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?