Hlavní navigace

VŠCHT v Praze modernizovala svoje datové centrum

1. 8. 2010

Sdílet

Ústav počítačové a řídicí techniky VŠCHT (ÚPŘT) je jedním z ústavů Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT v Praze se 40 letou tradicí výuky a výzkumu v oblasti informačních technologií a řízení procesů. Ústav zajišťuje výuku v bakalářských programech (i) Inženýrská informatika a (ii) Inženýrství a management a dále v magisterských programech (i) Aplikovaná inženýrská informatika a (ii) Procesní inženýrství a informatika pro české i zahraniční studenty. Současně zajišťuje ústav výzkum v doktorském oboru Technická kybernetika. Výzkumné aktivity Ústavu zahrnují studium metod číslicového zpracování signálů a obrazů, detekci a klasifikaci vícerozměrných struktur, distribuované zpracování dat, modelování a řízení bioprocesů s aplikacemi v oblasti zpracování biomedicínských vícerozměrných a vícekanálových dat, včasné diagnostiky, analýzy dat z oblasti životního prostředí, klasifikace mikroskopických snímků a predikce časových dat spotřeby energie. Významné jsou i mezinárodní aktivity ústavu a společné výzkumné projekty.

Datové centrum pro tento ústav bylo navrženo s důrazem na podporu virtualizovaného prostředí. Jako virtualizační platforma byly využity produkty z portfolia VMware vSphere. Společnost VMware je v současné době technologickou špičkou v oblasti virtualizace v datových centrech. Výpočetní část tvoří Cisco UCS blade systém se čtyřjádrovými procesory Intel Nehalem (frekvence 2,93 GHz), který kromě vysoké výpočetní kapacity nabízí i 10Gbps konektivitu ke každému serveru a splňuje tak podmínky na vysokou propustnost, která je nutností ve virtualizovaném prostředí. Přístup serverů k datovému úložiště je realizován přes Fibre Channel over Ethernet (FCoE), nový protokol v oblasti storage umožňující přenos FC rámcu přes Ethernet. Implementace FCoE přináší výraznou úsporu kabeláže, adaptérů a v důsledku i nižší náklady na provoz datového centra. Cisco UCS zavádí navíc další úroveň virtualizace – virtualizaci hardwaru. Díky hardwarové virtualizaci není žádný server omezen na fyzický blade a jednotlivé fyzické servery jsou volně přenositelné v rámci celého datového centra.

Součástí řešení je Storage Area Network (SAN) síť připojující veškeré komponenty k FC úložišti renomovaného výrobce diskových polí EMC. Sdílené úložiště je optimální variantou ve virtualizovaném prostředí. Dedikovaná FC síť vytváří spolehlivé prostředí pro náročné operace a umožňuje snadnou rozšiřitelnost systému.

Výpočetní a datové centrum bylo vybráno na základě výsledku veřejné soutěže orientované na rozvoj výuky informačních technologií s využitím virtualizačního prostředí a distribuovaných výpočtů. Celý projekt implementace trval necelé dva měsíce a zahrnoval přípravnou fázi, instalaci jednotlivých komponent datového centra a konfiguraci. Součástí implementace bylo také základní proškolení dvou pracovníků nového datového centra.

Implementaci řešení realizovala společnost Intercom Systems. Jedná se podle jejích zástupců o první instalaci Cisco UCS v provozní síti v ČR.

všcht

Foto: Aleš Pavelka

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?