Hlavní navigace

Bitdefender dosáhl nejvyššího skóre ve zprávě AV-Comparatives Security Report

8. 4. 2022

Sdílet

 Autor: IS4
Ve zprávě AV-Comparatives „Enterprise Prevention and Response CyberRisk Quadrant™“ byla společnost Bitdefender označena za strategického lídra, když v nezávislém testu dosáhla nejvyššího celkového hodnocení.

Test hodnotil produkt Bitdefender GravityZone Ultra s deseti dalšími řešeními.

Jde o velký úspěch a uznání pozice Bitdefenderu na trhu zabezpečení koncových bodů – detekce a reakce na koncových bodech a prevence útoků. Bitdefender GravityZone Ultra získal hodnocení 100 % za rychlost zabránění útokům a 99,5 % za kombinované schopnosti prevence a reakce.

Bitdefender GravityZone Ultranejnižší celkové náklady na vlastnictví (TCO)nejvyšší návratnost investic (ROI), což jsou klíčová měřítka pro hodnocení řešení na trhu s produkty kybernetické bezpečnosti.

O AV-Comparatives

AV-Comparatives je nezávislá organizace, která systematicky kontroluje a testuje bezpečnostní software. Tyto testy mají zásadní význam pro informování spotřebitelů a pomáhají jim při rozhodování, jakým nástrojům mohou důvěřovat.

Metodika

Test prevence a reakce na koncových bodech umožňuje spolehlivě vyzkoušet různá řešení EPP s EDR v různých prostředích. Jednotliví dodavatelé jsou při testech anonymizováni. Zároveň používá reálná nastavení a způsoby použití jak řešení, tak i daného prostředí. Test prověřil 10 různých řešení kybernetické bezpečnosti v padesáti samostatných scénářích reálných cílených útoků, které zahrnují širokou škálu útočných technik.

Test měřil schopnost softwaru detekovat hrozbu, zablokovat ji, reagovat na ni, a také jak rychle umožňuje řešení nasadit nápravná opatření. Cílem testování bylo napodobit reálná nastavení z provozu, aby měl test co nejvyšší vypovídací hodnotu. Výsledky jsou tak důvěryhodnější a umožňují lépe hodnotit výkon daného řešení.

Komplexní přístup k testování je důvodem, proč je zpráva označována jako test „prevence a reakce na koncových bodech“. Testuje scénáře, s nimiž se zákazníci s největší pravděpodobností setkají. Ukazuje, jak se řešení chová v každé fázi kompromitace (prevence, detekce a reakce) a která řešení poskytují nejlepší komplexní zabezpečení.

Měření počtu falešně pozitivních výsledků, návratnosti investic a celkové náklady na vlastnictví

Klíčovým aspektem této zprávy je míra falešně pozitivních výsledků, ROITCO. Výpočet zahrnuje náklady na pořízení produktu, na zajištění spolehlivosti, na zpracování zpravodajských informací a vypočítává TCO na základě nákladů na předpokládané napadení systému apeněz ušetřených díky zabezpečení proti napadení systému.

Přítomnost falešně pozitivních výsledků by se neměla přehlížet. Řešení, které označuje příliš mnoho falešných pozitivních nálezů, může mít za následek:

  • Přetížený tým – pokud tým tráví příliš mnoho času řešením falešných poplachů, má pak méně času věnovat se skutečným hrozbám a výstrahám.

  • Riziko přehlédnutí hrozby – pokud je tým zahlcen spoustou hlášení a falešných poplachů, může přehlédnout nebo ignorovat klíčové upozornění, což může mít pro organizaci fatální následky.

  • Méně produktivní tým – falešně pozitivní výsledky ovlivňují efektivitu, což může vyžadovat více zaměstnanců a více řešení.

Opatření spolu s výpočty nákladů na daný produkt, průměrným narušením bezpečnosti dat a úsporami z prevence narušení slouží k určení ROI a TCO. Účinná bezpečnostní řešení by neměla být považována pouze za nástroje, které fungují jako pojištění, ale měla by společnosti přinášet hmatatelný užitek a návratnost investic.

Jak si vedl produkt Bitdefender GravityZone Ultra

Přestože zpráva hodnotila řadu výstupů a chování v rámci různých scénářů útoku a kompromitace, je třeba zdůraznit klíčová zjištění.

Společnost Bitdefender byla označena za strategického lídra v kvadrantu EPR CyberRisk a získala nejvyšší hodnocení za svou aktivní reakci (99 %), pasivní reakci (100 %) a kombinované schopnosti prevence/reakce (99,5 %).

Řešení má také nejnižší pětileté TCO na agenta díky tomu, že má měřitelné úspory provozní spolehlivosti a ve všech scénářích nemá falešné poplachy.

A konečně Bitdefender byl pouze jedním ze dvou řešení, které dosáhlo 100% skóre při pohledu na celkovou aktivní odezvu ve všech fázích testování.

O produktu GravityZone Ultra

Bitdefender GravityZone Ultra je komplexní řešení pro zabezpečení koncových bodů, které kombinuje EPP a EDR a nabízí podporu a bezpečnost napříč celým řetězcem útoku.

Toto cloudové řešení poskytuje podporu prevence, detekce, automatické reakce, investigaci a pomáhá zákazníkům chránit jejich data a zdroje tam, kde jsou nejzranitelnější. Za účelem zvýšení efektivity a celkové produktivity se GravityZone Ultra snaží snížit provozní náklady tradičních řešení EDR, aniž dochází ke snížení přesných detekčních a reakčních schopností.

Cloud24

Prostřednictvím tohoto integrovaného řešení můžete obnovit koncové body do stavu před napadením, učit se z historických i příchozích dat, umožnit bezpečnostní kontroly a minimalizovat celkové riziko napadení.

Pokud si chcete GravityZone Ultra sami vyzkoušet, požádejte o bezplatnou zkušební verzi na www.bitdefender.cz.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku