Hlavní navigace

Co je to ping? A jak ho změřit?

12. 1. 2022

Sdílet

Ping Autor: Pixabay.com
Zdá se vám, že webové stránky reagují příliš pomalu? Prodlevy při hraní multiplayerových her jsou neúnosné? Videohovory jsou nekonzistentní? Na vině může být vysoká délka prodlevy při přenosu dat. Co je Ping a jak jej změřit?

Ping je zkratkou anglického výrazu Packet Internet Groper, volně přeložitelného jako „ověření přenášených souborů dat po internetu". Ping reprezentuje latenci, neboli délku odezvy při přenosu dat mezi síťovými rozhraními dvou zařízení zapojených do počítačové sítě. Při měření je zaznamenávána doba uplynulá mezi odesláním dat z jednoho přístroje a jejich přijetím na druhém zařízení.

Při běžném prohlížení internetového obsahu není doba odezvy vzdáleného serveru klíčovým údajem. Její velmi vysoká hodnota by však mohla vést k potížím při prohlížení webu. Zásadní se hodnota Ping stává pro hráče online her, v nichž je důležitá co nejkratší odezva. Při vysokých hodnotách Ping byste mohli být během hraní znevýhodněni oproti jiným hráčům s rychlejší odezvou.

Jakých hodnot může Ping nabývat?

Ping je udáván v milisekundách (ms), tedy tisícinách sekundy. Čím nižší hodnoty dosahuje, tím je komunikace mezi zařízeními rychlejší a stabilnější. Pokud je doba odezvy příliš vysoká, může ztížit i jinak zcela běžné prohlížení webových stránek. Ping může nabývat různých hodnot v závislosti na vytíženosti vzdáleného serveru, kvalitě internetové přípojky a také na fyzické vzdálenosti zařízení od serveru.

Obecně lze říci, že:

  • Ping v rozmezí od 0 do 30 ms je výborný pro hraní online multiplayerových her a videokonference. 
  • Vyhovující je pro online hry stále s hodnotami mezi 30 až 60 ms. 
  • Pokud Ping nabývá hodnot mezi 60 až 100 ms, můžete se setkat se zhoršenou kvalitou hraní online her či videohovorů. 
  • Doba odezvy v rozmezí mezi 100 až 200 ms již není pro hraní online her a videokonference vhodná, pro prohlížení běžného internetového obsahu však dostačuje. 
  • Pokud je doba odezvy 200 až 1000 ms, pak stále ještě lze vcelku obstojně surfovat po vlnách internetu, na multimediální obsah se však příliš nehodí. 
  • Nabývá-li Ping hodnot vyšších než 1000 ms, pak se již jedná o velmi obtížně využitelné internetové připojení.

Jak Ping změřit

Existuje několik způsobů, jak si udělat ping test u vaší přípojky. Nejsnazší cestou je využití specializovaných služeb pro měření rychlosti internetového připojení, a to včetně downloadu a uploadu. Službu tohoto druhu provozují například servery Lupa.cz nebo Speedtest.net.

Ping

Ping lze změřit také ručně prostřednictvím příkazového řádku ve Windows. V něm  lze zadat řetězec „ping“ mezera „doména serveru“, například: „ping pcworld.cz“ a potvrdit klávesou Enter. Následně dojde k vícenásobnému měření a vypsání nejnižší, nejvyšší a průměrné hodnoty odezvy.

Ping

soutez_casestudy

Jak snížit hodnotu Ping

V otázce výsledných hodnot je rozhodující zejména druh vašeho připojení. Nejpříznivější hodnoty vykazují optické přípojky, za nimi se pak umisťuje technologie ADSL a dále pak bezdrátové Wi-Fi připojení.

Důvodem vysokých naměřených hodnot doby odezvy pak může být také zastaralý hardware na straně routeru nebo síťové karty ve vašem zařízení, který neumožňuje rychlejší zpracování přenášených dat.

Co je ping?
Ping je zkratkou anglického výrazu Packet Internet Groper, volně přeložitelného jako „ověření přenášených souborů dat po internetu". Ping reprezentuje latenci, neboli délku odezvy při přenosu dat mezi síťovými rozhraními dvou zařízení zapojených do počítačové sítě.
Jaký ping je ideální?
Ping je udáván v milisekundách (ms), tedy tisícinách sekundy. Čím nižší hodnoty dosahuje, tím je komunikace mezi zařízeními rychlejší a stabilnější. Pro hraní online her nebo pro videokonference by měl být ping v rozmezí od 0 do 30 ms.
Jak si udělat ping test
Nejsnazší cestou je využití specializovaných služeb (speedmetru) pro měření rychlosti internetového připojení, a to včetně downloadu a uploadu. Službu tohoto druhu provozuje například server Lupa.cz. Ping lze změřit také ručně prostřednictvím příkazového řádku ve Windows. V něm lze zadat řetězec „ping“ mezera „doména serveru“, například: „ping pcworld.cz“ a potvrdit klávesou Enter.

Byl pro vás článek přínosný?