Hlavní navigace

Potíže s Windows 10? Obnovte je do továrního nastavení

1. 11. 2021

Sdílet

 Autor: Pixabay.com
Začal se váš systém chovat nestandardně? Nebo se běh počítače citelně zpomalil? Pak můžete Windows 10 obnovit do továrního nastavení. Tuto možnost oceníte také v případě, kdy potřebujete z počítače odstranit všechna vaše data.

V průběhu času se při používání počítače můžete dostat do situace, kdy operační systém začne vykazovat potíže. Běh systému se buď znatelně zpomalí, případně dojde k jeho nestandardnímu chování. K tomu může dojít z mnoha příčin, například po instalaci nového softwaru, aktualizaci ovladače některé z hardwarových komponent, nebo po aktualizaci samotných Windows.

Prvním krokem k návratu do normálu by mělo být obnovení systému do předchozího stavu před provedenou změnou, například zmíněnou aktualizací. K tomu lze využít automaticky nebo ručně vytvářené body obnovení. Pokud však tato akce nepomůže a systém Windows se i nadále chová nestandardně, pak je řešením jeho uvedení do výchozího továrního nastavení.

Obnovení Windows do továrního nastavení je vhodné také v situaci, kdy se například chystáte prodat či datovat svůj počítač někomu jinému a chcete z něj odstranit všechna vaše data.

Jak obnovit Windows do továrního nastavení?

Funkce pro obnovení počítače do továrního nastavení je dostupná v Nastavení operačního systému. Postupujte v následujících krocích:

1) Nastavení operačního systému Windows lze spustit prostřednictvím ikony v menu Start, případně stiskem kombinace kláves „Win+I“.

Tovární nastavení Windows

2) V nastavení odrolujte až dolů, kde vyberte položku Aktualizace a zabezpečení.

Tovární nastavení Windows

3) V sekci Aktualizace a zabezpečení zvolte v levém menu položku Obnovení.

Tovární nastavení Windows

4) V sekci Obnovení v části Obnovit počítač do továrního nastavení klikněte na tlačítko Spustit.

Tovární nastavení Windows

5) V okně Obnovit tento počítač do továrního nastavení můžete zvolit jednu ze dvou možností: 

V první variantě nazvané Zachovat moje soubory dojde k obnovení systému s odebráním všech nainstalovaných aplikací a provedených nastavení se současným zachováním vašich osobních souborů pro jejich další použití. 

Ve druhé variantě nazvané Odebrat všechno dojde taktéž k odebrání všech nainstalovaných aplikací a zrušení provedených nastavení. Současně budou odstraněny všechny uložené soubory. Tuto volbu zvolte v případě, kdy plánujete předat počítač jiné osobě, která by neměla získat přístup k vašim datům.

Tovární nastavení Windows

6) Kliknutím na volbu Zachovat moje soubory se posunete k dalšímu kroku, ve kterém je nutné zvolit, zda má být operační systém obnoven do továrního stavu stažením aktuálních instalačních souborů se všemi aktualizacemi z cloudu, nebo zda má dojít k obnově pomocí stávajících instalačních dat uložených na disku počítače.

Tovární nastavení Windows

7) Kliknutím na volbu Odebrat všechno dojde k zobrazení stejné nabídky jako v předchozím případě s tím, že v dalším kroku budete moci zvolit podrobná nastavení. Pro jejich úpravu klikněte na odkaz Změnit nastavení.

Tovární nastavení Windows

Zobrazí se nabídka „Zvolte nastavení“, v níž věnujte pozornost především první položce „Chcete vyčistit data?“. Pokud necháte volbu na hodnotě „Ne“, pak dojde k odebrání souborů z pevného disku, avšak nikoliv k jejich skartaci, zabraňující budoucí obnovení pomocí specializovaných nástrojů.

Tovární nastavení Windows

Chcete-li se tedy vašich dat zbavit skutečně důkladně před tím, než předáte počítač někomu jinému, pak změňte posuvník na hodnotu „Ano“.

DT24

Tovární nastavení Windows

8) Proces obnovy operačního systému do továrního nastavení začne následně.

Byl pro vás článek přínosný?