Hlavní navigace

Použijte Excel pro vytváření týdenních rozvrhů - 3.díl

31. 7. 2019

Sdílet

 Autor: (c) Dmitri Mikitenko - Fotolia.com
Využití Excelu jako nástroje pro plánování je skvělá dovednost, která se vám určitě bude nejednou hodit!

Předcházející díl

 

Na funkce SUMA, DATUM, DENTÝDNE, KDYŽ, vnořené KDYŽ a na funkce KDYŽ/NEBO jsme si vzpomněli v okamžiku, kdy jsme sledovali film Jestliže je úterý, musíme být v Belgii z roku 1969. Jedná se o film pojednávající o amerických turistech putujících po Evropě. Ostatně jsme si všimli, je firmy poměrně často plánují nikoliv na jednotlivé dny v měsíci, ale spíše na týdny – typicky týden 1, týden 2, týden 3 apod. Pak je nutno použít vzorec, který bude obsahovat datum a který se použije pro určení příslušného týdne v měsíci. Navíc bude obsahovat sadu vnořených příkazů KDYŽ/NEBO, pomocí nichž se budou přiřazovat úkoly jednotlivým členům týmu, kteří budou tyto úkoly plnit. Pro plánování tohoto typu lze s výhodou použít Excel, přičemž jeho používáním v této oblasti získáte řadu dovedností, které dozajista využijete.

Přehled vzorců a funkcí použitých v tomto článku – pokračování

4. KDYŽ

Syntaxe příkazu: = KDYŽ(podmínka, hodnota při splnění podmínka, hodnota při nesplnění podmínky)

Definice: Pokud je podmínka splněna, pak proveď A, jinak udělej B. Když například prší, pak zavři okna, jinak nech okna otevřená.

5. Vnořený příkaz KDYŽ

Syntaxe příkazu: = KDYŽ(podmínka, hodnota při splnění podmínky, KDYŽ(podmínka, hodnota při splnění podmínky, KDYŽ(podmínka, hodnota při splnění podmínka, hodnota při nesplnění podmínky)))

Definice: Pokud je podmínka splněna, pak proveď A, pokud je podmínka splněna, udělej B, pokud je podmínka splněna, udělej C, jinak udělej D.

6. Příkaz KDYŽ s podmínkou NEBO

Syntaxe příkazu: =KDYŽ (viz výše)

Syntaxe příkazu: =NEBO(podmínka 1, [podmínka 2]…)

Definice: =NEBO(podmínka 1 je splněna, NEBO podmínka 2 je splněna, NEBO podmínka 3 je splněna atd.

=KDYŽ(NEBO(A2=6,B2=11,C2=9,D2=2),”ANO”,”NE”)

Poznámka: Funkce NEBO říká, že pokud je splněna podmínka A nebo B nebo C, pak je výstupem hodnota ANO. Pokud není splněna ani jedna z těchto podmínek, pak je výstupem NE. Funkce A naproti tomu znamená, že aby byla výstupem hodnota ANO, pak musí být splněny podmínky A, B i C. Pokud je tedy splněna například pouze jedna podmínka a ostatní nikoliv, pak je výstupem hodnota NE.

soutez_casestudy

 

Pokračování

Byl pro vás článek přínosný?