Hlavní navigace

Umělá inteligence i rozšířená realita výrazně promluví do podnikového IT

1. 11. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
1. 11. 2021

Jednou z klíčových úvah mnoha společností je v současné době možnost využití plného potenciálu asistované/rozšířené reality (AR) a umělé inteligence (AI). Firmy nasazují různá řešení AI a AR. Společnost McKinsey nedávno zjistila, že v souvislosti s probíhající pandemií zvýšily organizace investice právě do technologií AI. 

Gartner navíc předpovídá, že v roce 2022 tento trend ještě zesílí. Očekává se, že globální trh AR poroste od roku 2021 do roku 2028 ročně (CAGR) o 43,8 %.Jednou z klíčových úvah mnoha společností je v současné době možnost využití plného potenciálu asistované/rozšířené reality (AR) a umělé inteligence (AI). Firmy nasazují různá řešení AI a AR. Společnost McKinsey nedávno zjistila, že v souvislosti s probíhající pandemií zvýšily organizace investice právě do technologií AI. Gartner navíc předpovídá, že v roce 2022 tento trend ještě zesílí. Očekává se, že globální trh AR poroste od roku 2021 do roku 2028 ročně (CAGR) o 43,8 %.

Nadšení pro implementaci řešení AI a AR rostlo již v roce 2019, nicméně jejich široké přijetí bylo stále v nedohlednu. Poté zasáhla svět pandemie, vzhledem k zásadním omezením se stala standardem vzdálená práce a mnoho společností se ocitlo v krizovém režimu.

Uvažujete o zapojení se do projektů open source?

Výzvou pro rok 2020 se proto stala myšlenka „Dělat věci jinak“. Během posledních 18 měsíců jsme byli svědky toho, jak firmy zaváděly nové digitální nástroje a objevovaly přínosy těchto inovací. Je pravděpodobné, že po ústupu pandemie se mnoho společností nebude chtít vrátit k původním metodám. Pracovní postupy se navždy změnily a nasazování nejrůznějších řešení AI a AR se stalo zásadní myšlenkou pro udržení efektivity v obtížné době.

O co jde?

Pojďme se postupně podívat na zmíněné technologie. Asistovaná a rozšířená realita (AR) jsou příbuzné oblasti, ale v některých klíčových ohledech se přece jen liší. Asistovaná realita neupravuje na rozdíl od rozšířené reality skutečnost, ale přidává do zorného pole další vrstvu informací. Jedním z nejlepších prostředků pro asistovanou realitu jsou chytré brýle, jejichž využití neomezuje pracovníky v činnosti při práci oběma rukama. V nadcházejících letech se očekává zásadní nárůst jejich využití.

Umělá inteligence (AI) má naproti tomu potenciál zcela změnit pracoviště. Její využití probíhá také globálně a rychle. Vzhledem k tomu, že představuje významný faktor pro nástup další vlny technologií, bude tento růst pravděpodobně exponenciální. Téměř tři čtvrtiny organizací dnes tvrdí, že v příštích třech letech budou do AI investovat a vytvářet tak prostor pro nový způsob využití technologií pro automatizaci a IT. Mnoho firem se obává, že pokud v příštích pěti letech nezavedou AI do procesů, hrozí jim zánik.

Výhody využití v podnikovém sektoru

Hlavní motivací je rostoucí potřeba vzdálené podpory. Firmy využívají aplikace založené na AR pro sledování, identifikaci a řešení technických problémů i v mnoha dalších oblastech. Očekává se, že umělá inteligence pomůže nejen postupně rozvíjet podnikání, ale také bude hrát klíčovou roli v dosahování obchodních cílů. Devět z deseti vedoucích pracovníků C-suite je přesvědčeno o tom, že k dosažení cílů a růstu musí AI využít.

AR nabízí také řadu dalších výhod, jako například zkrácení času školení či zvýšení produktivity. Tyto výhody zmiňují u chytrých brýlí zejména výrobci. Náš vlastní výzkum ve společnosti Dynabook zjistil, že 63 % organizací pravděpodobně nasadí chytré brýle během příštích tří let. 47 % to očekává od tohoto kroku lepší mobilní práci, 34 % lepší generování a zpracování dat a 39 % očekává lepší spolupráci. Gartner předpovídá, že do roku 2026 bude 75 % průmyslových odvětví náročných na kapitálové vybavení používat AR jako klíčové zařízení pro pracovníky v první linii. Případová studie AR-Assisted Assembly use case došla při využití AR v letecké montáži k následujícím výsledkům:

  • O 90 % až 99 % se zkrátil čas výkladu a pokynů („čas na informace“)
  • O 85 % se zkrátil čas školení
  • Produktivita narostla o 40 %
  • Celkový čas technika se snížil o 35 % až 50 %
  • O 90 % až 99 % se zkrátil čas výkladu a pokynů („čas na informace“)

Výzvy…

Výzvou při nasazování vyvíjejících se technologií je fakt, že dokud plně nedozrají, může být jejich implementace obtížná. U využití chytrých brýlí mohou vyvstávat obavy ohledně zabezpečení či udržení soukromí. Kupříkladu v lékařském a chirurgickém prostředí je použití kamer na operačních sálech velmi citlivou a kontroverzní záležitostí. 

V podobných případech musí být využití takových zařízení předem konzultováno a vnímáno jako prospěšné. AI je rozvinutější a zároveň nákladná technologie, jejíž zavedení vyžaduje vysoké počáteční investice a zároveň může být obtížněji škálovatelná. Gartner zjistil, že CIO a IT lídři mívají potíže se škálováním projektů umělé inteligence a pouze 53 % projektů se posune z fáze projektu dále, protože jim chybí správné nástroje k vytvoření kanálu umělé inteligence na produkční úrovni.

ICTS23

…ale ne neúspěchy

Tyto problémy však neznamenají, že nasazení uvedených technologií je nemožné nebo velmi obtížné. Nezbytnou součástí obchodního růstu jsou investice a většina vedoucích pracovníků se shoduje na tom, že AI a AR slibují při správném nasazení vynikající návratnost těchto výdajů již v krátkém časovém horizontu.

Umělá inteligence, AR a nositelná zařízení, jako jsou chytré brýle, rostly v podnikovém sektoru mnohem rychleji než ve spotřebitelském. Globální výdaje na náhlavní soupravy AR a VR, software a služby, vzrostly v roce 2020 na 12 miliard dolarů a většina tohoto nárůstu byla právě v obchodním sektoru. S rostoucí popularitou bude tento trend pravděpodobně nabírat ještě větší rychlost. I pandemie a urychluje příležitosti k prokázání hodnoty AR a chytrých brýlí. Růst nemusí být okamžitý, ale bude zřejmý.

Autor je ředitel prodeje, marketingu a provozu společnosti Dynabook Northern Europe

 

Computerworld si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným měsíčníkem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computerworldu je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.