Hlavní navigace

Nevíte, proč váznou objednávky? iKnow vám to zjistí

23. 5. 2012

Sdílet

Organizace, které mají sofistikovaný dodavatelsko-odběratelský řetězec, disponují technickými řešeními, které se zaměřují na velmi specifické části celého řetězce. Jsou nasazovány business intelligence (BI) nástroje a tzn. control towers (kontrolní věže) pro zobrazení metrik, ale zřídkakdy tato řešení nabízí přehled o skutečném průběhu procesu, tedy jak každý jednotlivý proces v reálném čase funguje).

Tato řešení, ač pracují s velkými objemy dat, ale nabízí jen malý vhled do procesů, a to s velmi malou přesností a kontextovou relevancí nabízených informací, které by mohly zlepšit výkonnost procesů nebo nějak ovlivnit jeho výsledky.

„Řešení iKnow umožní organizací rozumět a poradit si s anomáliemi dodavatelsko-odběratelského řetězce v reálném čase. Takové organizace jsou schopny reagovat správným způsobem v pravý čas,“ říká Dave Brooks, Senior Director of Strategic Business Solutions v Software AG.

„iKnow nabízí informace v kontextu. Například víte, zda objednávka, která se kdesi „zasekla“, pochází od velkého nebo od malého strategického zákazníka. Takto vybaveni pak určíte, jakým způsobem a kdo bude reagovat. To vede k pozitivnější a předvídatelnější spolupráci s partnery.“

iKnow obsahuje nadefinované body procesu pro monitoring, klíčové indikátory výkonnosti (KPI), systém varování, přednastavené dashboardy a služby, které jsou nutné pro jejich nasazení. Lze jej využít k zevrubné analýze dodavatelsko-odběratelského procesu a slouží jako platforma pro správu a ladění výkonnosti procesů v celé jejich šíři.

„Teď se zaměřujeme na objednávkový proces, který je u řady zákazníků kritický, protože je pevně svázán se spokojeností zákazníků,“ říká Brooks. „Další řešení iKnow ale budou navržena pro jiné dodavatelsko-odběratelské procesy.“

V jádru řešení iKnow jsou šablony procesní inteligence, tzv. Snap-in Process Intelligence Template (SNIPIT). Jde o sondy, které jsou nasaditelné na specifické „mikro“ procesy a které obsahují nadefinované body pro monitoring a na míru nastavený systém výstrah včetně scénáře řešení.

Aby se pokryly rozličné potřeby, je možné do řešení iKnow přidat (snap-in) několik takových šablon SNIPIT. Každá z těchto šablon poskytuje specifický vhled do procesu a umožňuje vyvolat okamžitou reakci s odhalením kořenové příčiny problému.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?