Hlavní navigace

Počet souborů roste rychleji než objem uchovávaných informací, přinese to problémy

30. 6. 2011

Sdílet

1,8 zetabajtů je například množství informací, které by naplnilo 57,5 miliardy tabletů Apple iPad s kapacitou 32 GB - z nich by pak šla postavit Velká čínská iPadová zeď s dvojnásobnou průměrnou výškou oproti té původní, nebo postavit 6 metrů vysokou zeď lemující Jižní Ameriku

Technologie umožňující „zkrotit informace“ snižují náklady na vytváření, zaznamenávání, správu a ukládání dat na jednu šestinu v porovnání s rokem 2005. Od roku 2005 navíc každoroční investice podniků do oblasti cloudových řešení, hardwaru, softwaru, služeb a personálu potřebného k vytváření, správě a ukládání těchto informací a ke generování příjmů na jejich základě, vzrostly o polovinu na 4 biliony dolarů.

Mezi klíčová zjištění studie IDC patří mimo jiné fakt, že masivní růst v oblasti serverů, správy dat a souborů nedovoluje zaměstnancům udržet krok ve svých dovednostech, zkušenostech a zdrojích potřebných ke správě této záplavy dat a prostředků.

V tomto desetiletí (do roku 2020) budou IT oddělení po celém světě čelit výzvám, jakým bude zdesetinásobení počtu serverů (virtuálních a fyzických) a padesátinásobný růst objemu informací.

Počet souborů a dalších kontejnerů, v nichž jsou informace v digitálním světě uloženy, vzroste 75násobně, tedy ještě více než objem samotných dat. Je tomu tak proto, že vzniká stále více vestavěných systémů, jako jsou čidla v oblečení nebo lékařských přístrojích. Ke správě všech těchto dat bude třeba 1,5násobek současného počtu IT specialistů.

Organizace IDC také odhaduje, že i když dnes tvoří technologie cloud computingu necelá 2 % výdajů na IT, do roku 2015 bude téměř 20 % digitálních informací procházet „rukama“ poskytovatelů služeb cloud computingu, tedy že daný bajt bude v určitém bodě své cesty od původce k likvidaci uložen nebo zpracováván v cloudu. Až 10 % dat přitom zřejmě bude v cloudu udržováno.

Studie si dále všímá skutečnosti, že objem dat, která aktivně vytvářejí samotní jednotlivci při psaní dokumentů, pořizování fotografií, stahování hudby apod. je výrazně menší než objem informací, jež o těchto datech vznikají v digitálním světě a že celých 75 % informací v digitálním světě sice generují jednotlivci, podniky však nějakým způsobem zodpovídají za 80 % informací v digitálním světě alespoň v některém bodě jejich digitálního života.

 

Další důležitá zjištění studie IDC

  • Nové nástroje pro záznam a vyhledávání dat, e-discovery a analýzu mohou organizacím pomoci získat cenné informace z nestrukturovaných dat, která tvoří přes 90 % digitálního světa. Tyto nástroje mohou automaticky vytvářet data o datech, podobně jako programy pro rozpoznávání tváře, které usnadňují označování fotografií na Facebooku jmenovkami. Data o datech, takzvaná metadata, rostou dvojnásobnou rychlostí než digitální svět jako celek.
  • Nástroje pro business intelligence stále častěji pracují s daty v reálném čase, ať už se jedná o účtování pojistného u aut podle oblasti, kde se řidič pohybuje, směrování elektrické energie pomocí inteligentní sítě, nebo okamžitou změnu marketingových sdělení podle reakce uživatelů sociálních sítí.
  • K dispozici jsou nové nástroje pro správu úložišť umožňující snížit náklady spojené s tou částí digitálních informací, jež uchováváme, jako jsou náklady na deduplikaci, automatické vrstvy (auto-tiering) a virtualizaci. Pomáhají nám také v rozhodování, co přesně uložit, například prostřednictvím řešení pro správu obsahu.
  • Nové bezpečnostní postupy a nástroje mohou podnikům pomoci rozpoznat informace, které vyžadují zabezpečení, a určit potřebnou úroveň zabezpečení. Poté zabezpečení zajistí pomocí odpovídajících prostředků, od zařízení a softwaru na ochranu před konkrétními hrozbami až po systémy na ochranu před podvody a služby na ochranu dobré pověsti.
  • Řešení typu cloud computing – ať už veřejná, soukromá, nebo kombinovaná, označovaná také jako hybridní – podnikům přinášejí v porovnání s tradičním IT prostředím novou úroveň úspor z rozsahu, pohotovosti a flexibility. V dlouhodobém měřítku se stanou klíčovým nástrojem pro práci v komplexním digitálním světě.
  • Cloud computing umožňuje využívat model IT jako služby. V kombinaci s fenoménem Big Data tak budou organizace stále více motivovány využívat IT v podobě externě poskytované služby a vyhnout se investicím do interní infrastruktury.
  • Rozvoj digitálního světa je neustále rychlejší než nárůst úložné kapacity. Nezapomeňte přitom, že gigabajt uloženého obsahu může vygenerovat petabajt i více dočasných dat, jež obvykle neukládáme (například signál digitální televize, kterou sledujeme, ale nevytváříme záznam, nebo hlasová volání, která se po dobu trvání hovoru digitalizují v páteři sítě).
  • U méně než třetiny informací v digitálním světě lze říci, že mají zajištěno alespoň minimální zabezpečení. Chráněna je pouze přibližně polovina informací, které ochranu vyžadují.
Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?